Souhlas se zpracováním osobních údajů 2017-08-18T10:15:13+00:00

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti Modul Servis s.r.o., IČ 26354764, adresou Dopravní 139/33, Plzeň, PSČ 318 00:
1. za účelem kontaktování mne s nabídkou produktů a služeb společnosti Modul Servis s.r.o., a aby
2. zpracovávala jako správce mé osobní údaje uvedené ve formuláři k výše uvedenému účelu.
Jsem si vědom/a, že souhlas je podmínkou pro zpracování formuláře a osobních údajů v něm uvedených k naplnění uvedeného účelu, tedy kontaktování mne s nabídkou produktů a služeb společnosti Modul Servis s.r.o.

Beru na vědomí, že údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně a prohlašuji, že jsem si vědom svých práv, vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., zejména z § 11, 12 a 21 (právo na přístup k údajům, jejich opravu, blokování a likvidaci).

Tento souhlas je dobrovolný. Souhlas uděluji společnosti na dobu 5 let od okamžiku doručení potvrzujícího e-mailu na mnou uvedenou e-mailovou adresu, jehož obsahem je vyžádaná poptávka po produktech a službách společnosti Modul Servis s.r.o. Souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu správce. Pro případ porušení zákonných povinností jsem oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

JSME TU PRO VÁS

VAŠE ZPRÁVA BYLA ODESLÁNA