Pojištění pohledávek

Pomáháme Vám chránit Vaše podnikání před ztrátami způsobenými neschopností Vašich obchodních partnerů dostát závazkům v podobě neuhrazených faktur za Vámi dodávané zboží či služby bez ohledu na to, zda obchodujete na tuzemských trzích nebo v zahraničí. Důvodem může být insolvence či dlouhodobá platební neschopnost nebo platební nevůle. Kryty jsou i pohledávky nezaplacené z důvodů politických rizik, jako je například změna legislativy, uvalení obchodního embarga a podobně.

K ČEMU POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK SLOUŽÍ?

Ochrana proti nezaplacení pohledávek v obchodním styku.

Zabránění obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém exportním teritoriu.

Komplexní informace a monitoring Vašich obchodních partnerů.

Stabilizace Vašich příjmů, snížení nákladů a vynaloženého úsilí na zajištění včasných plateb.

V JAKÝCH SITUACÍCH SE VÁM POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK BUDE HODIT?

INSOLVENCE ODBĚRATELE

PLATEBNÍ NESCHOPNOST ODBĚRATELE

PLATEBNÍ NEVŮLE ODBĚRATELE

POLITICKÁ RIZIKA

PŘÍKLADY ZTRÁT, PŘED KTERÝMI VÁS POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK OCHRÁNÍ

  • UVALENÍ KONKURZU NA VAŠEHO OBCHODNÍHO PARTNERA
  • EXEKUCE, NUCENÁ SPRÁVA, LIKVIDACE DLUŽNÍKA
  • NEZAPLACENÍ POHLEDÁVKY Z JAKÉHOKOLIV Z UVEDENÝCH DŮVODŮ

POMŮŽEME VÁM

  • DÍKY NAŠIM ZKUŠENOSTEM ZÍSKÁTE POTŘEBNÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE
  • IDENTIFIKUJEME STÁVAJÍCÍ RIZIKA A HROZBY
  • ZAJISTÍME PROVĚŘENÍ A IDENTIFIKACI PORTFOLIA VAŠICH ODBĚRATELŮ
  • DOPORUČÍME VÁM VHODNÝ PRODUKT
  • POMŮŽEME VÁM SE SPRÁVOU POJIŠTĚNÍ
  • ZAJISTÍME HLÁŠENÍ A LIKVIDACI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
  • PRŮBĚŽNÝ SERVIS, KOMUNIKACE S POJIŠŤOVNAMI NEZÁVISLÉ KONZULTACE A DOPORUČENÍ