HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Nahlaste škodu přímo Modul Servisu a ušetřete si zbytečné nervy. Dokážeme Vám opravdu pomoci a alespoň částečně ulehčit práci při jednání s pojišťovnou.

Toto hlášení je pouze informativní a v žádném případě nenahrazuje hlášení škody na pojišťovně!

NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST

Škodu je možné nahlásit také telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

Telefon: +420 725 900 265

Email: pojistneudalosti@modulservis.cz

powered by Typeform