HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Nahlaste škodu přímo Modul Servisu a ušetřete si zbytečné nervy. Dokážeme Vám opravdu pomoci a alespoň částečně ulehčit práci při jednání s pojišťovnou.

Toto hlášení je určeno pro zákazníky, kteří mají se společností Modul Servis dohodnutou službu „pomoc při řešení pojistných událostí„. Ostatní klienti naleznou informace k hlášení pojistných událostí v sekci „Jak nahlásit pojistnou událost„.

Škodu je možné nahlásit také telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

Telefon: +420 725 900 265

Email: pojistneudalosti@modulservis.cz

powered by Typeform