PRÁVNÍ POLOŽKY

ZJISTIT PODROBNOSTI

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Stížnost na zprostředkovatele nebo pokud nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti může zákazník nebo potenciální zákazník podat na orgánu dohledu – České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, http://www.cnb.cz, případně podat žalobu na zprostředkovatele u příslušného soudu.

Žalobu na zprostředkovatele lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

Zákazník nebo potenciální zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je:

Kontaktní údaje – Česká národní banka:
Adresa: Na Příkopě 28, 115 13 Praha 1
Telefon: +420 224 411 111
Web: www.cnb.cz
E-mail: podatelna@cnb.cz
Datová schránka ID: 8tgaiej

Kontaktní údaje – Finanční arbitr:
Adresa: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 257 042 070
Web: www.finarbitr.cz
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
Datová schránka ID: qr9ab9x

Kontaktní údaje – Česká obchodní inspekce:
Adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 222 703 404
Web: www.coi.cz
E-mail: podatelna@coi.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnost Modul Servis s.r.o. má vlatní reklamační řád a směrnici o střetu zájmu, který naleznete zde:

PROHLÍŽET REKLAMAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE O STŘETU ZÁJMŮ

SMĚRNICE O STŘETU ZÁJMŮ