ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Zákazník nebo potenciální zákazník má možnost řešit spor vzniklý v oblasti životního i neživotního pojištění soudně i mimosoudně nebo prostřednictvím stížnosti podané na Českou národní banku.

Žalobu na zprostředkovatele lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

Stížnost na zprostředkovatele nebo na jeho způsob vyřízení reklamace nebo stížnosti může zákazník nebo potenciální zákazník podat na orgán dohledu – České národní bance.

Zákazník nebo potenciální zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je:

Kontaktní údaje – Česká národní banka:
Adresa: Na Příkopě 28, 115 13 Praha 1
Telefon: +420 224 411 111
Web: www.cnb.cz
E-mail: podatelna@cnb.cz
Datová schránka ID: 8tgaiej

Kontaktní údaje – Finanční arbitr:
Adresa: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 257 042 070
Web: www.finarbitr.cz
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
Datová schránka ID: qr9ab9x

Kontaktní údaje – Česká obchodní inspekce:
Adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 222 703 404
Web: www.coi.cz
E-mail: podatelna@coi.cz

Kontaktní údaje – Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú.:
Adresa: Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Josefov, Praha
Telefon: +420 602 273 096
Web: www.ombudsmancap.cz
E-mail: kancelar@ombudsmancap.cz

Kontaktní údaje – Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
Adresa: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice
Telefon: +420 261 263 574
Web: www.konzument.cz
E-mail: scs@konzument.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnost Modul Servis s.r.o. má vlatní reklamační řád a směrnici o střetu zájmu, který naleznete zde:

SMĚRNICE O STŘETU ZÁJMŮ

POLITIKA ZAČLEŇOVÁNÍ RIZIK TÝKAJÍCÍCH SE UDRŽITELNOSTI