OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zde najdete informace o nakládání s osobními údaji v Modul Servisu.

PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

Modul Servis s.r.o.

Dopravní 139/33, 318 00 Plzeň
IČO: 26354764
DIČ: CZ26354764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14954.

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto webové stránky jsou spravovány společností Modul Servis s.r.o., IČO 26354764.

Společnost Modul Servis s.r.o. je zapsaná ve veřejném rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14954 je zprostředkovatel, který provozuje svou činnost na základě oprávnění uděleného Českou národní bankou:

  • Jako samostatný zprostředkovatel zprostředkovávající pojištění
    • v pozici pojišťovacího agenta (zprostředkování pojištění pro pojišťovnu) dle § 12 odst. 1 písm. a) z. č. 170/2018 Sb. nebo
    • v pozici pojišťovacího makléře (zprostředkování pojištění pro klienta) dle § 12 odst. 1 písm. b) z. č. 170/2018 Sb.

V rámci společnosti dbáme na zpracování osobních údajů fyzických osob dle platné legislativy vztahující se k ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů fyzických osob se liší podle vztahu ke společnosti Modul Servis s.r.o. Údaje o fyzických osobách zpracováváme z pohledu fyzické osoby jako našeho klienta (budoucího klienta), zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) a obchodního partnera (budoucího obchodního partnera).

Buďte ujištěni, že osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány pouze v rozsahu stanovených účelů zpracování. V případě nutného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany fyzické osoby jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu uděleného souhlasu.

Společnost Modul Servis s.r.o. využívá moderní technologie k zabezpečení osobních údajů fyzických osob, aby nedošlo k jejich zcizení a neoprávněnému užití.

V případě dotazů, podnětů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.

Informační povinnost

Informace o rozsahu zpracování osobních údajů naleznete u kontaktních formulářů, které vás jednoduše navedou, v jakém rozsahu osobní údaje fyzických osob zpracováváme.

 

FORMULÁŘE

Vyplněné formuláře prosím pošlete:

  • elektronicky: gdpr@modulservis.cz
  • písemně: Modul Servis s.r.o., Dopravní 139/33, Plzeň, PSČ 318 00.

Kontaktní údaje

Společnost nemá stanoveného pověřence na ochranu osobních údajů.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Stížnost na zprostředkovatele nebo pokud nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti může zákazník nebo potenciální zákazník podat na orgánu dohledu – České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, http://www.cnb.cz, případně podat žalobu na zprostředkovatele u příslušného soudu.

Žalobu na zprostředkovatele lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

Zákazník nebo potenciální zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je:

Kontaktní údaje – Česká národní banka:
Adresa: Na Příkopě 28, 115 13 Praha 1
Telefon: +420 224 411 111
Web: www.cnb.cz
E-mail: podatelna@cnb.cz
Datová schránka ID: 8tgaiej

Kontaktní údaje – Finanční arbitr:
Adresa: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 257 042 070
Web: www.finarbitr.cz
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
Datová schránka ID: qr9ab9x

Kontaktní údaje – Česká obchodní inspekce:
Adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 222 703 404
Web: www.coi.cz
E-mail: podatelna@coi.cz