Souhlas se zpracováním osobních údajů 22018-11-22T09:09:21+00:00

|OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZJISTIT PODROBNOSTI

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ NALEZNETE ZDE

Ochrana osobních údajů

Tyto webové stránky jsou spravovány společností Modul Servis s.r.o., IČ 26354764.

Společnost Modul Servis s.r.o. je zapsaná ve veřejném rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14954 je zprostředkovatel pojištění, který provozuje svou činnost na základě oprávnění uděleného Českou národní bankou pod registračním číslem 011186PA a 011187PM.

V rámci společnosti dbáme na zpracování osobních údajů fyzických osob dle platné legislativy vztahující se k ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů fyzických osob se liší podle vztahu ke společnosti Modul Servis s.r.o. Údaje o fyzických osobách zpracováváme z pohledu fyzické osoby jako našeho klienta (budoucího klienta), zaměstnance (uchazeče o zaměstnání) a obchodního partnera (budoucího obchodního partnera).

Buďte ujištěni, že osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány pouze v rozsahu stanovených účelů zpracování. V případě nutného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany fyzické osoby jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu uděleného souhlasu.

Společnost Modul Servis s.r.o. využívá moderní technologie k zabezpečení osobních údajů fyzických osob, aby nedošlo k jejich zcizení a neoprávněnému užití.

V případě dotazů, podnětů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.

Informační povinnost

Informace o rozsahu zpracování osobních údajů naleznete u kontaktních formulářů, které vás jednoduše navedou, v jakém rozsahu osobní údaje fyzických osob zpracováváme.

Formuláře

 

Vyplněné formuláře prosím pošlete:

  • elektronicky: gdpr@modulservis.cz
  • písemně: Modul Servis s.r.o., Dopravní 139/33, Plzeň, PSČ 318 00.

Kontaktní údaje

Společnost nemá stanoveného pověřence na ochranu osobních údajů.

Mimosoudní řešení sporů

Stížnost na zprostředkovatele lze podat na orgánu dohledu – České národní bance.

Žalobu na zprostředkovatele lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

Jste-li spotřebitelem a fyzickou osobou nepodnikající lze podat stížnost nebo řešit spor se zprostředkovatelem u orgánu mimosoudního řešení sporů.
Tím je:

    • Finanční arbitr (www.finarbitr.cz) v případě životního pojištění, spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby nebo
    • Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) v případě neživotního pojištění.

 

Kontaktní údaje – Česká národní banka:
Adresa: Na Příkopě 28, 115 13 Praha 1
Telefon: +420 224 411 111
Web: www.cnb.cz
E-mail: podatelna@cnb.cz
Datová schránka ID: 8tgaiej

Kontaktní údaje – Finanční arbitr:
Adresa: Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 257 042 070
Web: www.finarbitr.cz
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
Datová schránka ID: qr9ab9x

Kontaktní údaje – Česká obchodní inspekce:
Adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 222 703 404
Web: www.coi.cz
E-mail: podatelna@coi.cz

Kontaktujte nás