JAK POSTUPOVAT V PŘPÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Přečtěte si jak postupovat v případě dopravní nehody a následně při hlášení pojistné události na Vaší pojišťovnu. Dozvíte se mimo jiné, kdy je nutné volat policii a kdy stačí vyplnit formulář záznamu o dopravní nehodě. Naleznete zde také odkazy na online hlášení pojistných událostí jednotlivých pojišťoven.

Co dělat, když máte dopravní nehodu?

JE NĚKDO ZRANĚNÝ?

Pokud ano, volejte linku 112 a postupujte podle pokynů operátora.

KDY JE NUTNÉ VOLAT POLICII

 • Škoda přesáhne 100 000 Kč.
 • Účastníci dopravní nehody se nedohodli na zavinění.
 • Účastníci dopravní nehody nemohou sami zajistit obnovení provozu.
 • Při nehodě byla poškozena vozovka.
 • Byl poškozen majetek třetí strany.

ZDOKUMENTUJTE MÍSTO NEHODY

 • Pořiďte fotodokumentaci i v případě, že je na místě policie.
 • Zajistěte svědky (jméno a kontakt).
 • Sepiště záznam o dopravní nehodě, případně podepište protokol od policie (pouze v případě, že souhlasíte s jeho zněním.

INFORMUJTE OKOLÍ

Volejte asistenční službu nebo linku 1224

JAK VYPLNIT FORMULÁŘ O DOPRAVNÍ NEHODĚ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 • Použijte 1 formulář pro 2 zúčastněná vozidla (2 formuláře pro 3 vozidla atd.).

 • Používejte nejlépe kuličková pera a pište výrazně, ať se všechny kopie formuláře propíší.
 • Vyplňte poctivě všechna jednotlivá čísla formuláře. Absence některých údajů může jít k tíži poškozené strany.
 • Je nezbytné, aby záznam byl podepsán oběma řidiči.
 • Podpis záznamu neznamená uznání odpovědnosti za škodu. Dbejte na to, aby viník do záznamu napsal
  své zavinění.
 • Do záznamu dodatečně již nedoplňujte žádné údaje. Všechny kopie záznamu se musí shodovat.

POSTUP VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE

 • 1 – 4: Doplňte okolnosti nehody

 • 5: Svědkové – uveďte svědky nehody. Mohou Vám pomoci k snadnějšímu průběhu šetření pojistné události.
 • 6: Pojištěný – doplňte údaje ze zelené karty – provozovatele vozidla uvedeného v pravé horní části ZK.
 • 7: Vozidlo – vyplňte údaje o vozidle, především registrační značku.
 • 8: Pojišťovna – vyplňte údaje o pojištění ze zelené karty. Uveďte především číslo zelené karty.
 • 9: Řidič – dbejte na to, aby byly vyplněny údaje o řidičích všech vozidel, včetně kontaktu na ně.
 • 10 – 11: Označte dobře místo nárazu na obou vozidlech. Popiště, jaké je viditelné poškození vozidla.
 • 12: Okolnosti nehody – označte činnost, při které došlo k dopravní nehodě (parkování, odbočování atd).
 • 13: Nákres nehody – nakreslete podrobný záznam nehody včetně detailů (názvy ulic, jízdní pruhy, dopravní značky, polohu vozidel v okamžiku nárazu, směr jízdy vozidel).
 • 14: Vastní poznámky – doplňte, kdo nehodu zavinil (např. „Potvrzuji, ze jsem nehodu zavinil“.).
 • 15: Podpis řidičů – nutný podpis obou řidičů.

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST

POKUD JSTE POŠKOZENÝM

Od viníka si vyžádejte řidičský průkaz, občanský průkaz a zelenou kartu a opište si následující údaje:

 • jméno, příjmení a adresu bydliště řidiče
 • jméno, příjmení a adresu bydliště, respektive název firmy a adresu sídla vlastníka vozidla
 • typ a SPZ vozidla viníka nehody
 • název pojišťovny, u které má viník povinné ručení, včetně čísla zelené karty

 • Pokud Vám viník odmítné své údaje sdělit, můžete je dohledat podle jeho regisrační značky na webu ČKP.

Nahlaste škodu na svém vozidle

 • V případě, že znáte pojišťovnu viníka, tak přímo na danou pojišťovnu.
 • V případě, že neznáte pojišťovnu viníka, viník není pojištěn nebo od nehody ujel, nahlaste škodu na ČKP (česká kancelář pojistitelů). K tomu budete potřebovat záznam o dopravní nehodě od Policie ČR.

 • Škodu můžete nahlásit buď osobně na pobočce, telefonicky nebo online hlášenkou.

telefon: 241 170 000

telefon: 292 292 292

telefon: 957 444 555

telefon: 291 291 291

telefon: 244 188 188

telefon: 957 105 105

telefon: 255 790 111

telefon: 272 101 020