JAK POSTUPOVAT V PŘPÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Přečtěte si jak postupovat v případě pojistné události na Vašem majetku a následně při hlášení pojistné události na Vaší pojišťovnu. Důležité je především zachovat klid, všechny škody zdokumentovat a zabránit dalším škodám.

Co dělat, když máte pojistnou událost?

NECHTE MÍSTO OHLEDAT

Byla-li škoda způsobena požárem nebo máte-li podezření ze spáchání trestného činu (např. krádež, vandalismus), je potřeba přivolat policii (158) nebo hasiče (150).

ŠKODU VYFOŤTE

Pořiďte fotodokumentaci poškozených věcí. Vyfoťte jak celkový pohled na poškozené věci (nemovitost, movité předměty), tak i detaily poškozených částí. Zároveň poškozené věci nelikvidujte a ponechte k případné prohlídce.

ZABEZPEČTE MAJETEK

Provizorně zabezpečte majetek, aby se škoda nezvětšovala. Např. při poškození střešní krytiny dočasně zajistěte, aby do objektu nezatékalo. Začněte uklízet a sušit.

SEPIŠTE POŠKOZENÉ VĚCI A PŘIPRAVTE SI K NIM PODKLADY

Připravte si soupis poškozených či odcizených věcí s uvedením pořizovací ceny a stáří. Pokud máte, najděte k poškozeným věcem pořizovací doklady.
U poškozených staveb sepište rozměry poškozených stavebních součástí včetně druhu materiálu (např. rozměry místností včetně jejich výšky, druh malby; délku a druh materiálu poškozených okapů; plochu a typ poškozené střešní krytiny, případně počet poškozených střešních tašek; uveďte případný vnitřní či venkovní obklad stěn – materiál, rozměry, počet kusů atp.).

ODHADNĚTE ŠKODU

Alespoň přibližně odhadněte celkovou škodu.

NAHLASTE ŠKODU NA POJIŠŤOVNU

Neprodleně ohlaste škodu na pojišťovnu, u které jste pojištění. Pokud je zrovna víkend, počkejte klidně na pondělí, kdy nám můžete zavolat a my s Vámi Vaší pojistnou událost vyřešíme. Nehrozí Vám riziko z prodlení.

  • Číslo pojistné smlouvy.
  • Místo a datum vzniku škody
  • Příčinu škody (popis škodního děje)
  • Identifikační údaje pojištěného
  • Kontaktní údaje případných svědků
  • Předpokládanou výši škody

HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

telefon: 241 170 000

telefon: 292 292 292

telefon: 241 114 114

telefon: 957 444 555

telefon: 291 291 291

telefon: 244 188 188

telefon: 957 105 105

telefon: 255 790 111

telefon: 272 101 020

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

  • V případě, že je to možné, co nejdříve zamezte možnosti vzniku dalších škod. Pokud například zatéká střechou, pokuste se díru provizorně ucpat. Vzniklé škody si ale před započetím oprav vždy důkladně vyfoťte.
  • Pokud Vám škodu na majetku způsobí vítr, dejte si pozor na klasifikaci síly větru. Pokud šlo o vichřici pojišťovny budou z pojištění plnit. Pokud by však šlo pouze o silný vítr, tak už nikoliv.
  • Pokud Vám při vichřici přistane na zahradě sousedova střecha a zničí například bazén, altánek nebo cokoliv jiného, není možné plnit ze sousedova pojištění odpovědnosti. Bylo by nutné plnit z Vašeho pojištění majetku.
  • Pokud bydlíte ve výškovém bytovém domě, hrozí vysoké nebezpečí vytopení Vašeho bytu sousedem nad Vámi. Pokud soused nemá pojištěnou odpovědnost, můžete škodu nahlásit v rámci svého pojištění majetku. Pojišťovna Vám škody proplatí a sama pak po sousedovi bude vymáhat náhradu. Budete tak mít peníze dříve, než kdybyste je výmáhali po sousedovi Vy.