|POJIŠTĚNÍ GDPR

I přes veškerá opatření může dojít chybou systému či jednotlivce k úniku nebo poškození spravovaných dat.

Pojištění GDPR Vás kryje proti všem potencionálním nákladům plynoucím z úniku nebo poškození dat.

MÁM ZÁJEM O POJIŠTĚNÍ

Nová legislativa související s GDPR přináší velkým i malým společnostem nemalé náklady na zabezpečení dat klientů a obchodních partnerů. I přes veškerá opatření může dojít chybou systému či jednotlivce k úniku nebo poškození spravovaných dat. Na společnost se tak mohou obrátit nejen klienti či obchodní partneři, kteří se cítí být poškozeni, ale hrozí i vysoké sankce od dozorových orgánů. Všechny výše jmenované potencionální náklady související s únikem nebo poškozením dat může pokrýt nové pojištění GDPR.

POJIŠTĚNÍ GDPR

Pojištění GDPR je určeno pro všechny společnosti pracující s osobními či důvěrnými údaji klientů, obchodních partnerů a zaměstnanců.

KTERÁ RIZIKA POJIŠTĚNÍ KRYJE?

 • Sankce uložené dozorovým orgánem např. Úřadem na ochranu osobních údajů.
 • Skutečné/ údajné neoprávněné nakládání s osobními údaji.
 • Skutečné/ údajné neoprávněné nakládání s důvěrnými informacemi.
 • Neoprávněné zpřístupnění osobních či důvěrných informací zaměstnancem společnosti.
 • Pochybení subdodavatelské firmy pracující s osobními či důvěrnými informacemi.
 • Zničení, zkreslení či poškození osobních dat v počítačovém sytému.
 • Fyzické odcizení IT vybavení.

KTERÉ NÁKLADY SE Z POJIŠTĚNÍ HRADÍ?

 • Na právní poradenství pro jednání v rámci regulatorního řízení.
 • Na sankce uložené dozorovým orgánem např. za neoprávněné zpřístupnění či zveřejnění důvěrných informací.
 • Na přípravu oznámení o skutečném či údajném neoprávněném přístupu do systému nebo porušení předpisu o ochraně osobních údajů dozorovému orgánu nebo poškozené osobě.

POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK CYBERPLUS

Pojištění kybernetických rizik je vhodné pro společnosti, které požadují širší krytí rizik než vyžaduje legislativa GDPR. Produkt kryje i další rizika související digitalizací.

KTERÁ RIZIKA POJIŠTĚNÍ NAVÍC KRYJE?

 • Náklady na znalce v oblasti kyberntetika při podezření na neoprávněné vniknutí do systémů společnosti.
 • Náklady na nápravu pověsti společnosti i dobrého jména jednotlivce v případě, že dojde k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.
 • Náklady na obnovu elektronických dat.

CO LZE PŘIPOJISTIT?

 • Zveřejnění digitálního obsahu v jehož důsledku dojde k neúmyslnému narušení autorského práva, plagiátorství, zásahu do soukromí či zásau do pověsti právnické osoby nebo důstojnosti fyzické osoby.
 • Ztráty vzniklé vydíráním prostřednictvím počítačové sítě.
 • Ztráty způsobené výpadkem počítačového systému v důsledku selhání zabezpečení.

KONTAKTUJTE NÁS