Pojištění kybernetických rizik

V případě, že ve Vaší firmě dojde ke kybernetickému incidentu vedoucímu například ke ztrátě dat nebo přerušení provozu, pomůžeme Vám dát vše do pořádku. Pojišťovna Vám zajistí IT specialisty k prošetření incidentu a obnově dat, poskytne nezbytné právní služby, zaplatí Vám vzniklou škodu a dokonce i pokutu za únik dat.

PROČ MÍT POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK?

Je Vaše podnikání závislé na počítači a internetu?

Bojíte se, že porušíte pravidla pro GDPR?

Bojíte se útoků z internetu a ztráty či zneužití dat?

Máte obavy, že v případě napadení přijdete o tržby?

Potřebujete nonstop IT asistenci?

Máte strach ze škod na vašem IT systému?

POJIŠTĚNÍ VLASTNÍ ŠKODY

NARUŠENÍ OCHRANY DAT

Pojištění Vám zajistí IT odborníky, právníky i specialisty na komunikaci. Uhradí nezbytné náklady na vyšetření kybernetického incidentu, náklady na právní služby pro komunikaci s kompetentními orgány nebo při obhajobě v případě žalob po úniku dat nebo porušení pravidel GDPR. Uhradí i PR nebo reklamu k zachování dobrého jména firmy při jeho ohrožení a pokuty udělené v souvislosti s porušením ochrany dat.

PŘERUŠENÍ PROVOZU

Pojištění Vám uhradí ušlý zisk během trvání přerušení provozu, které bylo způsobené kybernetickým incidentem.

OBNOVA DAT

Pojištění Vám uhradí ušlý zisk během trvání přerušení provozu, které bylo způsobené kybernetickým incidentem.

KYBERNETICKÉ VYDÍRÁNÍ

Pojištění uhradí výkupné a nezbytné náklady na vyřešení kybernetického vydírání. To je dobré zejména v souvislosti se vzrůstající hrozbou tzv. ransomware.

POJIŠTĚNÍ GDPR

Pojištění GDPR kryje negativní následky související s únikem, ztrátou či krádeží osobních údajů.

KYBERNETICKÝ ZLOČIN

Pojištění uhradí peněžní prostředky, o které přijdete v důsledku neoprávněného elektronického převodu z účtu, kdy již nelze prostředky získat zpět.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

ODPOVĚDNOST Z POUŽÍVÁNÍ MÉDIÍ

Pojištění uhradí škodu třetí osobě, která vznikla při využívání online médií – web, sociální sítě, e-mail (například v případě pomluvy, porušení autorských práv nebo ochrany osobních údajů). Pojištění uhradí i náklady na právní zastoupení.

ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST SÍTÍ

V případě vzniku kybernetického incidentu na Vašem počítačovém systému, který způsobil škodu na datech nebo útok DoS na počítačovém systému třetí osoby, škodu uhradí pojištění, pokud za ni odpovídáte. Z pojištění se hradí i náklady na právní zastoupení.

ODPOVĚDNOST ZA OCHRANU DAT

Pojištění uhradí škodu třetí osobě, která jí vznikla únikem důvěrných informací nebo osobních údajů. Z pojištění se uhradí i náklady na právní zastoupení.

PŘÍKLADY Z PRAXE

Únik dat ze soukromé kliniky

Lékař po otevření přílohy z neškodně vypadajícího e-mailu spustil malware, který zasáhl celý IT systém kliniky. Došlo k zablokování citlivých dat u několika tisíc pacientů, úložiště záloh a externích datových serverů. Klinika musela zaplatit výkupné, aby mohla s daty dále disponovat. Škodlivý software navíc poškodil strukturu hlavního serveru a tak celý operační systém musel být přestavěn. Nejenže klinika nemohla provozovat svoji činnost, ale po celou dobu incidentu byla ohrožena citlivá data jejich pacientů.

Pojišťovna zaplatila výkupné, obnovu operačního systému a navíc ztráty na tržbách během přerušení provozu. V případě, že by došlo i k úniku citlivých dat pacientů, zaplatila by škodu, která by únikem vznikla, včetně sankcí za porušení pravidel pro GDPR.

Přerušení provozu pekárny

Dnes je již běžné, že výrobu pekařských výrobků řídí počítač, stejně jako všechny logistické operace v pekárně. Při jednom hackerském útoku došlo k infiltraci hlavního řídícího softwaru výroby. Produkce byla zastavena, neboť vyrobené těsto se vysušilo v transportních trubkách. Tím došlo k výraznému poškození celého transportního systému a celé potrubí muselo být rozebráno a nahrazeno. Přerušení provozu v pekárně trvalo několik týdnů.

Pojišťovna zaplatila ztráty na tržbách během přerušení provozu.