Po třech letech byl od 1. ledna 2018 znovu zaveden příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Příspěvek se týká všech vozidel, která jsou registrovaná pro provoz, ale nebylo pro ně sjednáno povinné ručení. Výjimku tvoří ta vozidla, která jsou zapsána jako vyvezená do jiného státu, zaniklá nebo vyřazená z provozu.
Odhaduje se, že v Česku v současné době jezdí přibližně 130 000 nepojištěných vozidel, která ročně způsobí až 2 500 škod. V případě, kdy Vám právě takové vozidlo způsobí nějakou škodu, tak Vám ji uhradí právě Česká kancelář pojistitelů ze svého garančního fondu, a to v plné výši. Náklady bude následně vymáhat po viníkovi. Ročně takto zaplatí 225 milionů korun.

Nový příspěvek do garančního fondu však rozhodně nenahrazuje povinné ručení. Po majitelích takových aut bude ČKP vyžadovat zaplacení 1/3 nákladů za způsobenou škodu (maximálně však 300 000 kč).

Pokud si nejste jistí, jestli je Vaše vozidlo řádně pojištěno, tak na webu ČKP si to můžete jednoduše ověřit. ODKAZ ZDE

Sazby se liší podle typu vozidla a objemu motoru a jsou o něco dražší, než povinné ručení. Tabulku s denním sazbami (v kč) najdete zde:

VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ

VAŠEHO AUTA