Podle nového zákona č. 30/2024 Sb. mají provozovatlé povinnost pojistit některé elektrokoloběžky a jiná drobná vozidla povinným ručením. Jaké podmínky je potřeba splnit, aby se to Vašeho vozidla týkalo?

povinné ručení pro elektrokoloběžky

Podmínky

Aby se na Vás vztahovala povinnost pojistit své drobné vozidlo, musí splňovat tyto podmínky:

  • maximální rychlost vyšší než 25 km/h
  • provozní hmotnost vyšší než 25 kg a maximální rychlost vyšší než 14 km/h

Na jaká vozidla se pojištění nově může vztahovat?

Zahradní traktůrek

Golfový vozík

Sněžný skútr

Koloběžka

Jednokolka

Dvoukolka

Tříkolka

Segway

Elektrický skateboard

Zahradní traktůrky

Na zahradní traktůrky se povinnost vztahuje všude tam, kde se vozidlo pohybuje po veřejných komunikacích a mohlo by způsobit škodu. Pokud se tak budete se zahradním traktůrkem pohybovat pouze po ohraničeném pozemku, na který nemá přístup veřejnost, tak povinné ručení mít nemusí. Pokud ale budeme posekanou trávu vysypávat na místo, které se nachází mimo pozemek a budete přitom překonávat pozemní komunikace, stáváte se automaticky účastníkem silničního provozu a povinné ručení mít musíte.

Na jaká vozidla se povinnost nevztahuje

  • Invalidní vozík výlučně užívaný osobou s tělesným postižením.
  • Elektrokola, motokola vybavená pomocným pohonem, jehož hlavním účelem je pomoc při šlapání.
Sjednejte si pojištění