V posledních letech zažívají elektrokoloběžky velký boom. A to nejen ty sdílené, které známe z ulic větších měst, ale i ty v soukromém vlastnictví. Jaká jsou však pravidla provozu těchto koloběžek?

povinné ručení pro elektrokoloběžky

Právní úprava provozu elektrokoloběžek není zcela jasná a interpretace nejsou vždy shodné. Obecně se dá říct, že elektrokoloběžky můžeme dělit do dvou kategorií podle jejich výkonu a maximální provozní rychlosti.

Elektrokoloběžka jako kolo

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích (§57 ods. 2 zákona č. 361/2000 Sb.) je stanoveno, že za jízdní kolo se považuje i elektrokoloběžka, pokud její výkon nepřesáhne 1kW a maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h.

Elektrokoloběžka jako motorové vozidlo

Při nesplnění alespoň jednoho z parametrů uvedených v předchozím odstavci, tedy pokud má vyšší výkon či maximální konstrukční rychlost, je elektrokoloběžka považována za motorové vozidlo, většinou motocykl. Pokud chcete na takové koloběžce vyrazit do provozu, musíte již mít platné řidičské oprávnění pro správnou skupinu (většinou AM). Dále musíte mít ochranou přilbu, povinnou výbavu a také sjednané povinné ručení.

Kde můžete na elektrokoloběžce jezdit?

Na obou typech elektrokoloběžek uvedených výše je možné jezdit po silnicích (pokud tam není zákaz vjezdu jízdních kol).

Na elektrokoloběžce posuzované jako jízdní kolo můžete navíc jezdit i po cyklostezkách, a to po obou typech.

Naopak zákaz vjezdu mají elektrokoloběžky na chodníky a do pěších zón.

Sjednejte si pojištění