V současné době jsou české silnice a dálnice plné uzavírek, které dennodenně komplikují řidičům život. V souvislosti s tím se stále častěji můžeme setkat s tvrzením, že čeští řidiči neznají pravidlo zipu a neumí ho správně používat, a proto se již tak složitá dopravní situace ještě více komplikuje. Pojďme se tedy podívat, jak správně „zipovat“ a kterých chyb se při něm vyvarovat.

Pravidlo ZIP článek

Co pravidlo zipu znamená?

Laicky řečeno jde o to, že v místě, kde se dva jízdní pruhy sbíhají do jednoho, platí povinnost řidičů jedoucích v pruhu, který pokračuje, pustit řidiče z pruhu, který končí. Každý by měl pustit přesně jedno auto, ani míň, ani víc.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích definuje pravidlo zipu takto:

„Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu.“

Pravidlo platí tedy jak v případě, kdy je na místě příslušná dopravní značka, tak i v případě, že značka v daném místě není, ale místo splňuje všechny náležitosti pro aplikování zipu.

V ideální případě vypadá situace před zúžením tak, jako vidíte na obrázku 1. Řidiči jedou souběžně v obou pruzích tak, že si mezi sebou nechávají dostatečné rozestupy na to, aby se mezi ně mohlo plynule zařadit auto z končícího pruhu, jako právě činí červené auto na obrázku. Řidiči jedou až na úplný konec pruhu a plynule se zařazují do pokračujícího pruhu. Bohužel takto ideálně vypadá situace málokdy.

| OBRÁZEK 1

Pravidlo ZIP - správné řešení

Jaké nejčastější chyby řidiči při používání pravidla zipu dělají?

Tou asi úplně nejčastější chybou je, že se řidiči zařazují do pruhu, který pokračuje, příliš brzy, tak jako modré auto na obrázku 2. Takoví řidiči navíc často při pokusu „natlačit se“ do vedlejší pruhu často úplně zastaví. Jízdní pruh, který pokračuje, se kvůli tomu zbytečně ucpává a provoz se zpomaluje. Důležité je vždy dojet až na konec pruhu, který končí, a teprve potom se zařadit podle pravidel zipu.

| OBRÁZEK 2

Najdou se bohužel i tací řidiči, kteří jedou v pomalejším pruhu a na konci řidiče připojujícího se z končícího pruhu odmítají pustit, protože „když oni si vystáli frontu, tak proč by někoho pouštěli.“ Takovou situaci můžete vidět na obrázku 3, kde žlutý kamion nenechal žádnou mezeru pro červené auto k zařazení se. To tak bude muset úplně zastavit a počkat, jestli ho další auto již podle předpisů pustí.

| OBRÁZEK 3

Tito řidiči si však neuvědomují, že jsou to právě oni, kdo způsobují, že se provoz zpomaluje. V případě správného dodržování zipu by auta ani v jednom z pruhů neměla zastavovat, ale stále jet konstantní rychlostí. S tím souvisí i další dvě časté chyby řidičů.

Tou první je, že si řidiči nenechávají mezi sebou dostatečné rozestupy. Ty by měly být takové, že se mezi dvě auto vejde jedno, které se připojuje z končícího pruhu, bez toho, aniž by jakékoliv z aut muselo zpomalit nebo zastavit. Když mezi automobily dostatečné rozestupy nejsou, tak i při dobré vůli pravidlo zipu dodržet, musí řidič zbytečně zpomalovat nebo zastavovat, jako to bude muset udělat žlutý kamion na obrázku 4, aby umožnil řidiči červeného auta zařadit se do pruhu.

| OBRÁZEK 4

Pravidlo ZIP - příliš malé rozestupy

Tou druhou je, že řidiči na úsecích před zúžením, kde často bývá už s předstihem omezená rychlost, dostatečně nezpomalí. Kvůli tomu, se oblast před zúžením zahustí rychleji a opět se zbytečně zpomaluje provoz.

Dalším častým nešvarem, kterého se řidiči, a to nejen ti čeští, dopouštějí, je zkoumání, co se na místě zúžení děje. Tím, že se řidiči plně nevěnují řízení, tak opět brzdí provoz za nimi. Přesně to dělá řidič modrého auto na obrázku 5. Místo, aby se věnoval jízdě a po spojení pruhů zrychlil, kouká na nabourané auto a, možná nevědomky, zbytečně brzdí provoz. Zúžením je potřeba projet co nejrychleji to je možné ( v rámci dopravních předpisů samozřejmě).

| OBRÁZEK 5

Pravidlo ZIP - očumování

Jsou ale i situace, ve kterých pravidlo zipu neplatí

Je tomu tak například v situaci, kdy jeden pruh pokračuje rovně a druhý odbočuje. Když v jízdním pruhu, který pokračuje rovně, stojí fronta aut, zatímco odbočující pruh je volný, tak se rozhodně nemůže uplatňovat pravidlo zipu, protože se nejedná o souběžnou jízdu. Modré auto, které se na obrázku 6 snaží zařadit až těsně před odbočením, tak nemá automatickou přednost. Je na uvážení řidiče za ním, jestli ho pustí nebo ne.

| OBRÁZEK 6

Pravidlo ZIP - ne vždy platí

Důležité ale především je, nevynucovat si zařazení do pruhu silou. Když Vás nějaký řidič nebude chtít pustit, tak je opravdu lepší zastavit a počkat, než se třeba zbytečně stát účastníkem dopravní nehody. Když už se Vám to ale stane, tak je dobré mít sjednanou kvalitní asistenční službu. Tu si nyní můžete sjednat u nás a navíc velmi levně. Přesvědčte se sami.

SJEDNEJTE SI ROZŠÍŘENÉ
ASISTENCE