Od 1. října 2018 vešlo v platnost nové pravidlo upravující řazení se v kolonách z důvodu umožnění průjezdu vozidel s právem přednosti v jízdě, což jsou především vozidla integrovaného záchranného systému – záchranka, hasiči a policie.

Pravidlo zip

Nově tak čeští řidiči musí tvořit „záchrannou uličku“ stejným způsobem jako v sousedních státech, především v Rakousku a Německu.

Jak se tedy podle nových pravidel ulička tvoří?

Pokud řidiči jedou v rychlém (levém) pruhu, uhýbají k levé straně vozovky. Pokud řidiči jedou v pomalých pruzích (středový pruh, pravý pruh atd.), uhýbají vždy co nejvíce doprava. Názorně to můžete vidět na následujících dvou obrázcích.

Na obrázku 1 vidíme, jak správně vytvořit záchrannou uličku v situaci, kdy jsou dva pruhy v jednom směru. Řidiči v levém pruhu se řadí do leva ke středovým svodidlům, zatímco řidiči jedoucí v pravém pruhu se řadí naopak co nejvíc doprava.

| OBRÁZEK 1

pravidlo zip - správné řešení

Na obrázku 2 vidíme podobnou situaci, pouze s tím rozdílem, že zde jsou tři pruhy v jednom směru. Řidič v levém rychlém pruhu se opět řadí co nejvíce ke středovým svodidlům. Řidiči ve středovém a pravém pruhu se řadí, co nejvíce doprava to jde. Situace by vypadala stejně, i kdyby zde byly více, než tři proudy v jednom směru. Záchranná ulička se vždy tvoří mezi rychlým levým pruhem a ostatními pruhy.

| OBRÁZEK 2

Důležité ovšem také je, tvořit uličku automaticky hned při příjezdu do kolony a ne až v případě nutnosti projetí vozidla s právem přednosti v jízdě. Při dopravní nehodě často jde každou sekundu a včasné vytvoření uličky může ušetřit i minuty a zachránit lidské životy.

Neoprávněné užití uličky

Někteří řidiči si možná říkají: „vytvořím uličku a někdo za mnou jí projede, zatímco já tady budu čekat“. Vězte však, že za takovéto neoprávněné využití záchranné uličky hrozí pokuta až 2 500 Kč.

Která vozidla mají právo přednosti v jízdě, a tudíž mohou takto vytvořenou uličku využít?

Obecně vzato to jsou vozidla využívající modrého výstražného majáčku (nově mají vozidla integrovaného záchranného systému možnost využít i červenou barvu výstražného majáku pro lepší viditelnost.)

Do této kategorie spadají následující vozidla:

Dále to jsou:

 • Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Předseda Senátu sněmovny Parlamentu ČR
 • Náčelní Generálního štábu Armády ČR
 • Velitel vzdušných sil Armády ČR
 • Velitel pozemních sil územní obrany Armády ČR
 • Velitel logistiky Armády ČR
 • Jednotky požární ochrany
 • Vojenské hasičscké jendotky
 • Horská služba
 • Poruchová služba energetických zařízení
 • Speciální motocyklové jednotky Hradní stráže
 • Státní plavební správa
 • Dopravní podnik hl. města Prahy a.s.
 • Dopravní podnik města Hradce Králové a.s.
 • Dopravní podnik města Liberec a.s.
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.
 • Plzeňské městské dopravní podniky a.s.
 • Vozidla právnických osob provozujících tramvajovou nebo trolejbusovou dráhu
 • Svaz záchranných brigád kynologů ČR

Buďte tedy prosím ohleduplní a vždy vytvářejte záchrannou uličku, nikdy totiž nevíte, kdy zrovna Vy budete potřebovat rychlou pomoc. Pro případ, že byste zrovna stali účastníky dopravní nehody, nebo mělo Vaše auto poruchu, jsme pro Vás připravili možnost sjednat si rozšířené asistenční služby k Vašemu pojištění. Sjednejte si službu online třeba právě teď. Již od 4 Kč/den.

SJEDNEJTE SI ROZŠÍŘENÉ
ASISTENCE