Jak je to vlastně s povinností vozit reflexní vestu v autě? Jakou reflexní vestu musíte ze zákona vozit v České republice a jak je to u našich sousedů?

Jak správně najíždět na dálnici

Je reflexní vesta v Česku povinná?

Odpověď zní ano.

Od října 2018 je sice v platnosti nová vyhláška č. 206/2018 Sb., která novelizuje vyhlášku 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která vyškrtla reflexní vestu ze seznamu povinné výbavy. Na technické kontrole by tak neměla být její nepřítomnost ve vozidle překážkou. To však neznamená, že v autě nemusí být.

Podle zákona č. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích je totiž řidič motorového vozidla, s výjimkou motocyklu a mopedu, povinen mít na sobě reflexní vestu pohybuje-li se na pozemní komunikaci mimo obec mimo vozidlo v souvislosti s nouzovým stáním.

Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že byste v autě reflexní vestu měli mít.

Kolik reflexních vest vozit v autě?

Podle zákona má povinnost nosit reflexní vestu pouze řidič, takže by teoreticky měla stačit jedna reflexní vesta. Doporučuje se však mít tolik reflexních vest, kolik je v autě sedaček, potažmo cestujících. V případě nehody či poruchy, kdy budou muset na vozovku vystoupit všichni cestující, je dobrá viditelnost základním bezpečnostním prvkem.

Jak má správná vesta vypadat?

Podle vyhlášky č. 294/2015 Sb. musí mít vesta nebo jiný povolený kus reflexního oděvu (blůza, kabát, kalhoty, tričko) fluorescenční žlutou nebo oranžovo-červenou barvu a být doplněn retroreflexními pásy. Retroreflexní pásy a fluorescenční plochy musí být na takovémto oděvu vhodně umístěny a provedeny v dostatečné ploše. Přesné podmínky stanovuje harmonizovaná evropská norma (ČSN EN ISO 20471:2013). Na vestě musí být označeno, jestli odpovídá normě. Veškeré nově kupované vesty by však této vyhlášce už měly odpovídat.

| POVOLENÉ BARVY REFLEXNÍCH VEST V ČR

Jak je to s reflexními vestami u našich sousedů?

Německo – vesta je povinná pouze pro řidiče vozidel registrovaných v Německu. V případě aut registrovaných v zahraničí platí povinnost mít reflexní vestu pouze pro řidiče firemních vozidel.

Rakousko – vesta je povinná pouze pro řidiče, pro ostatní členy posádky se pouze doporučuje. Povolené barvy jsou žlutá, oranžová a červená. Pokuta za nedodržení této povinnosti se pohybuje v rozmezí 14 – 2180 EUR. K předložení reflexní vesty může být řidič vyzván i při běžné dopravní kontrole.

Polsko – vesta je povinná pro všechny členy posádky.

Slovensko – vesta je povinná pro všechny členy posádky.

Shrnutí:

Je vesta v ČR povinná? Ano, ale jen pro řidiče

Jakou barvu může vesta mít? Žlutou nebo oranžovo-červenou

VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ VAŠEHO AUTA

CHCI SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ