Na dvou a víceproudých silnicích a dálnicích, se v souvislosti s rostoucím provozem stále častěji setkáváme s řidiči, kteří svou jízdou omezují nebo ohrožují ostatní účastníky provozu. Pojďme se podívat na nejčastější provinění, kterých se řidiči dopouštějí.

Jak správně najíždět na dálnici

V jakém pruhu jet?

Jízdu v jízdních pruzích upravuje zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který hovoří vcelku jasně. Pokud jedete mimo obec, na komunikaci o dvou a více pruzích v jednom směru, musíte jet v pruhu co nejvíce vpravo. Do ostatních pruhů můžete najet pouze v případě objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování. Z toho jasně vyplývá, že řidiči, kteří jedou bezdůvodně v levém nebo případně prostředním pruhu, porušují zákon. Často se setkáváme s názorem, že „když jedu 130 Km/h v levém pruhu, nemá mě nikdo právo předjet, protože porušuje předpisy“. Právo posuzovat něčí rychlost má však výhradně Policie a takovéto „vyškolování“ ostatních řidičů je naprosto nepřípustné.

Tři pruhy vs. Pomalý pruh

Fenoménem na českých silnicích (a nejen tam) jsou takzvaní „středopruhaři“, tj. řidiči, kteří se na komunikacích se třemi pruhy v jednom směru stůj co stůj drží bezdůvodně v prostředním pruhu. Tito řidiči si zřejmě pletou pravý jízdní pruh s pomalým stoupacím pruhem, se kterým se často můžete setkat například na dálnicích D1 či D5.
Stoupací pruh je značen speciální dopravní značkou. Tento pruh musí využívat všechna vozidla, která v místě stoupání nepojedou více než 80 km/h. Nicméně používat ho mohou i další pomalu jedoucí vozidla, i když jedou více než oněch 80 km/h. Pokud však jedete běžnou cestovní rychlostí, není nutné do pravého pomalého pruhu najíždět.
Pokud je v místě ovšem dálnice rozšířena do třech klasických pruhů, už mají řidiči povinnost jet co nejvíce vpravo.

Jak je to v obci?

V obci na víceproudé komunikaci zákon povoluje jízdu v jakémkoliv pruhu, aniž by to bylo považováno za předjíždění. Nicméně zároveň uvádí, že pokud bráníte někomu v rychlejší jízdě, máte povinnost co nejdříve pruh opustit a řadit se doprava. Toto pravidlo neplatí v případech, kdy jedete v levém krajním pruhu z důvodu odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě. Právě v tomto pravidle řada řidičů tápe a neví, že má i ve městě povinnost uhýbat rychleji jedoucím vozidlům. Proto doporučujeme i při jízdě ve městě, pokud to jde, se držet vpravo.

Souběžná jízda

Souběžnou jízdou se rozumí stav, kdy ve dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru je tak hustá doprava, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič může jet pouze takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidla před ním. V takovém případě mohou jet vozidla souběžně a nepovažuje se za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom pruhu rychleji, než v druhém.

VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ

VAŠEHO AUTA