Prodáváte nebo naopak kupujte auto a řešíte, jak přepsat auto na nového majitele? Kde můžete přepis provést, co všechno k tomu budete potřebovat nebo do kdy je nutné přepis provést? To všechno se dočtete níže, včetně náležitostí, které budete potřebovat při dovozu vozidla ze zahraničí nebo situaci, kdy jste kupujícímu dali plnou moc k přepisu auta, ale ten ho v zákonné lhůtě neprovedl.

jak přepsat auto na nového majitele - auto na prodej

Kde můžu vozidlo přepsat?

Převod vozidla na nového majitele je v současné době možné provést na registru vozidel na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Tudíž nemusíte auto přepisovat na místně příslušném úřadu. Pokud tak máte trvalé bydliště například v Ostravě, můžete klidně auto registrovat na registru vozidel v Plzni a podobně.

Jaké dokumenty je třeba si připravit?

S sebou na úřad si musíte vzít dokumenty od Vašeho vozidla, tj. velký i malý technický průkaz. Dále to je formulář přihlášky k registraci vozidla do registru silničních vozidel, který si buď můžete vytisknout a vyplnit doma, nebo ho můžete získat přímo na přepážce. Dále budete potřebovat zelenou kartu, tedy doklad o uzavřeném povinném ručení, které má nový majitel povinnost si sjednat ihned po podpisu kupní smlouvy. Nezbytný je také protokol o evidenční kontrole, který můžete získat na jakékoliv stanici technické kontroly (STK). Evidenční kontrola se provádí na vozidlo, tudíž jí může provést jak prodávající, tak kupující. Cena za evidenční kontrolu bývá 400 Kč a je dobré pamatovat, že protokol nesmí být ke dni přepisu vozidla starší více jak 30 dní.

Dále si k přepisu vozidla připravte doklady totožnosti. V případě, že vozidlo bude přepisovat kupující sám, bude potřebovat úředně ověřenou plnou moc prodávajícího. V poslední řadě je zapotřebí mít u sebe také kupní smlouvu. Pokud jste OSVČ, je nutné místo občanského průkazu doložit originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu, koncesní listiny, osvědčení k výkonu činnosti apod., dle typu činnosti. Pokud jste právnická osoba, bude třeba předložit výpis z obchodního rejstříku, který ke dni přepisu není starší než 12 měsíců.

Souhrn potřebných dokumentů

 • Malý a velký technický průkaz vozidla.
 • Formulář přihlášky k registraci vozidla do registru silničních vozidel.
 • Zelená karta.
 • Protokol o evidenční kontrole, ne starší než 30 dní.
 • Doklady totožnosti (občanský průkaz), případně úředně ověřená plná moc.
 • Kupní smlouva.

Kolik budu platit za přepis?

Za samotný přepis vozidla zaplatíte 800 Kč. Za evidenční kontrolu zaplatíte 400 Kč. Další náklady mohou vzniknout v případě, když budete úředně ověřovat plnou moc. Za jeden ověřený podpis se platí 30 Kč.

Nejvýraznějším nákladem pro Vás bude, pokud přepisujete starší vozidlo, které nesplňuje emisní normu alespoň EURO 3. Potom bude platit také ekologickou daň, jejíž výše záleží na normě, kterou přepisovaný vůz splňuje.

 • EURO 2 – 3 000 Kč
 • EURO 1 – 5 000 Kč
 • EURO 0 – 10 000 Kč

Pokud bylo Vaše vozidlo vyrobeno po roce 2000, tak většinou bude pravděpodobně splňovat normu EURO 3 a od ekologické daně tak bude osvobozeno.

Do jaké doby je potřeba přepsat vozidlo?

Od podpisu kupní smlouvy začíná běžet lhůta 10 dní, do které je potřeba přepsat vozidlo. Přepis vozidla standardně provádí prodávající a kupující současně. Vystavením plné moci na kupujícího se prodávající nezbaví odpovědnosti za řádný přepis vozidla na kupujícího. Proto nedoporučujeme dávat kupujícímu plnou moc a nechávat přepis pouze na něm bez kontroly, že převod opravdu proběhne v zákonné lhůtě. Pokuta za nedodržení lhůty může být až 50 000 Kč.
Doporučujeme prodávajícímu nepředávat vozidlo předtím, než přepis opravdu proběhne.

Jak dlouho trvá přepis?

Pokud s sebou máte všechny potřebné dokumenty, a ty jsou v pořádku, je přepis otázkou chvíle. Do dvaceti minut by mělo být vše hotovo.

Registrace vozidla dovezeného ze zahraničí

Pokud jste individuálně dovezli auto ze zahraničí, ze členského státu EU, potřebujete k zápisu do registru silničních vozidel následující dokumenty:

 • Originál technického průkazu vozidla ze země původu.
 • Protokol o technické kontrole, měření emisí, případně evidenční kontrole. (je možné doložit protokol o technické kontrole a měření emisí v jiném členském státě EU, potom je potřeba pouze protokol o evidenční kontrole, který není starší než 30 dnů.)
 • COC list (certificate of conformity = rodný list vozidla). Požadujte od prodávajícího.
 • Zelená karta.
 • Doklady totožnosti.
 • Formulář k registraci vozidla do registru silničních vozidel.

Co když kupující vozidlo na základě plné moci nepřepíše ve stanovené lhůtě?

Pokud jste prodali vozidlo a kupujícímu vystavili plnou moc pro přepis vozidla, ale ten přesto přepis v zákonné lhůtě neprovedl, tak můžete podat žádost o přepis k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Ten následně kontaktuje nového vlastníka vozidla a dá mu možnost se k záležitosti vyjádřit. Pokud nový vlastník již má doklady od auta u sebe, tak ho úřad vyzve k jejich dodání v přiměřené lhůtě.

Při podání této žádosti podle §8a budete muset kromě výše zmíněných dokladů ještě předložit doklad potvrzující neposkytnutou součinnost pro společné podání žádosti o přepis. Což může být například trestní oznámení na nového vlastníka vozidla.