Co se stane, když zapomenete na povinnou technickou kontrolu Vašeho auta? Jízda po veřejných komunikacích bez platné technické kontroly je zakázaná. Může se nicméně stát, že na technickou kontrolu zapomenete a svým autem budete i nadále jezdit, aniž byste si uvědomovali problém. Na následujících řádcích si můžete přečíst, co Vám hrozí, když pojedete bez technické kontroly a zastaví Vás policie, co se stane, když způsobíte nehodu nebo budete obětí nehody a samozřejmě také informace, jak je to v těchto případech s povinným ručením a havarijním pojištěním.

jak přepsat auto na nového majitele - auto na prodej

Jak často je nutné absolvovat technickou kontrolu?

V případě osobního automobilu je podle zákona nutné absolvovat technickou kontrolu 4 roky od první registrace vozidla. Následně pak každé další dva roky.

Pokud se jedná o motocykl, tak se lhůty prodlužují o dva roky. To znamená, že technická kontrola je povinná 6 let od první registrace motocyklu a následně každé další čtyři roky.

Co dělat, když zjistíte, že máte propadlou technickou kontrolu?

Jízda bez platné technické kontroly je zákonem zakázaná. Pokud byste chtěli postupovat správně, měli byste nechat své vozidlo odtáhnout na STK (stanice technické kontroly) a nechat provést technickou kontrolu. Většina řidičů to však riskne a dojede na STK klasicky po silnici „vlastní silou“. V takovém případě Vám však hrozí pokuta, připsání trestných bodů, zamezení pokračování v jízdě a v krajním případě i zákaz řízení.

Co když Vás zastaví policejní hlídka

Když Vás bez platné technické kontroly zastaví policejní hlídka a Vaše auto bude v perfektním technickém stavu a nebude ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu, tak Vám hrozí „pouze“ pokuta ve výši až 2000 Kč. Často ale policie věc řeší pouze domluvou a důrazným upozorněním na urychlené doplnění technické kontroly.

Horší to bude v případě, kdy Vaše vozidlo svým špatným technickým stavem ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. V takové situaci Vám může být udělena pokuta až do výše 10 000 Kč a připsáno 5 trestných bodů. V krajním případě Vám také může být zakázáno řízení na 6 až 12 měsíců. Mimo to budete nuceni odstavit na místě Váš automobil a nechat ho na vlastní náklady odtáhnout do servisu, který uvede vozidlo do provozuschopného stavu a následně provede technickou kontrolu.

Neplatná technická kontrola a pojištění

Nejhorší variantou je, pokud s vozidlem bez platné technické kontroly způsobíte nehodu. Výše postihu se bude odvíjet od toho, zda za nehodou stojí špatný technický stav vozidla či nikoliv. Hrozí Vám stejné sankce, jako v případě, kdy budete přistižení bez platné technické kontroly s neuspokojivým technickým stavem vozidla, o kterých píšeme v předchozích odstavcích.

Problém však může nastat v případě Vašeho povinného ručení. Pojišťovna sice vyplatí poškozeným pojistné plnění, ale má právo po Vás zpětně vymáhat částku, kterou poskytla poškozeným, a to až ve 100% výši.

Každá pojišťovna se k takové situaci staví jinak. Některé pojišťovny budou, stejně jako policie, vyhodnocovat, zda příčinou nehody byl neuspokojivý technický stav vozidla. Pokud by tomu tak nebylo, potom by po Vás náhrady pojišťovna zřejmě nevyžadovala.

Představte si, že máte propadlou technickou kontrolu a způsobíte nehodu tak, že nedobrzdíte na semaforech a narazíte do auta jedoucího před Vámi.

    • V případě, že nehodu zaviníte svou nepozorností, ale Váš vůz je jinak v pořádku, pojišťovna vyplatí poškozeným pojistné plnění.
    • V případě, že nedobrzdíte kvůli špatnému technickému stavu Vašich brzd, pojišťovna škodu proplatí, ale bude ji po Vás následně vymáhat až ve 100% výši.

Některé pojišťovny zastávají liberálnější přístup a platnost technické prohlídky neberou vůbec v potaz. Posuzují pouze technický stav vozidla.

Neplatná technická kontrola Vám může způsobit problém i v případě, že figurujete v nehodě jako poškozený.

Opět platí, že pokud viník způsobí nehodu kvůli technickým problémům Vašeho vozidla, může pojišťovna odmítnout plnit. Jedná se například o situaci, že do Vás auto zezadu narazí z důvodu nefunkčnosti Vašich brzdových světel. Je ale na pojišťovně, aby prokázala, že to byl právě špatný technický stav Vašeho vozidla, který nehodu způsobil.

Jako poškozený můžete mít nepříjemnosti také v případě totální škody. Vozidlo bez platné technické kontroly má totiž nižší obecnou cenu než stejné vozidlo s platnou technickou kontrolou. To znamená, že dostanete od pojišťovny vyplacenou nižší částku než za normálních okolností.

Technická kontrola a havarijní pojištění

V případě havarijního pojištění je nutné řídit se pojistnými podmínkami dané pojišťovny platnými pro Váš produkt, ve kterých se můžete přesvědčit, zda jízda bez platné technické kontroly není uvedená mezi výlukami z pojistného plnění. Každá pojišťovna může k této problematice přistupovat jinak. Pokud je jízda bez platné technické kontroly mezi výlukami, nemusí Vám být pojistné plnění v případě pojistné události vyplaceno.