GAP je doplňkové pojištění, které lze sjednat výhradně k havarijnímu pojištění. GAP se sjednává buď na pořizovací cenu vozidla, nebo na účetní hodnotu vozidla. Zkratka GAP je složená z počátečních písmen Guaranteed Asset Protection, což v překladu z angličtiny znamená „Garantovaná ochrana majetku“

jak přepsat auto na nového majitele - auto na prodej

GAP na pořizovací cenu vozidla

GAP na pořizovací cenu kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla, tj. cena, za kterou jste auto koupili a obecnou cenou vozidla, za kterou byste mohli vozidlo ve stejné kvalitě, na stejném trhu a s ohledem na opotřebení v době těsně před pojistnou událostí koupit. Toto pojištění Vás ochrání v případě totální škody na vozidle nebo odcizení celého vozidla. Zároveň GAP většinou kryje i sjednanou spoluúčast na havarijním pojištění.

Příklad

Koupím si nové vozidlo v ceně 450 000 Kč. Po třech letech mi je vozidlo odcizeno. Jeho hodnota byla v  době krádeže už pouze 300 000 Kč. Ve smlouvě jsem měl sjednanou spoluúčast na 5 % minimálně však 5 000 Kč. 5 % z 300 000 je 15 000 Kč, které bych musel zaplatit z vlastní kapsy. Pojišťovna by mi tedy z běžného havarijního pojištění vyplatila 285 000 Kč. Nicméně v případě, že mám k pojištění sjednaný GAP na pořizovací hodnotu, bude mi vyplaceno celých 450 000 Kč, za které jsem auto před třemi roky pořídil.

Přehledně je situace zobrazena na grafu 1 níže. Modrá a oranžová plocha dohromady zobrazují obecnou cenu vozidla. Ta s postupem času klesá. V případě totální škody Vám pojišťovna vyplatí pouze obecnou cenu vozidla bez spoluúčasti. Na grafu tedy pouze modrou část. Oranžová část je spoluúčast, kterou budete platit z vlastní kapsy. V případě, že máte pojištěný GAP, dostanete vyplacenou celou pořizovací cenu, tedy modrou, oranžovou i šrafovanou část.

Graf 1

Spotřebitelský úvěr

Pokud si pořizujete automobil na spotřebitelský úvěr, je obzvláště vhodné si GAP pojistit. V případě odcizení nebo totální škody by Vám pojišťovna z běžného havarijního pojištění zaplatila pouze obecnou hodnotu vozidla. Vy byste však museli i nadále platit pravidelné splátky dle Vašeho splátkového kalendáře. V případě, že byste měli GAP pojištěný, tak byste dostali vyplacenou celou pořizovací cenu. Z této částky byste doplatili financující společnosti zbylé splátky.

Příklad

Koupím si nové vozidlo za 500 000 Kč. Po dvou letech mi je vozidlo odcizeno. V tu dobu mám již splaceno 300 000 Kč. Obecná hodnota vozidla je 280 000 Kč. Ve smlouvě mám sjednanou spoluúčast 5 %, minimálně však 5 000 Kč. Pojišťovna by mi tak z běžného havarijního pojištění vyplatila 266 000 Kč. V tuto chvíli mně ale ještě zbývá ve splátkách uhradit financující společnosti 200 000 Kč, což se odcizením auta nijak nezmění. Ve výsledku mi tak zůstane pouhých 66 000 Kč z těch 300 000 Kč, které jsem před odcizením již splatil.

V případě, kdy bych měl pojištěný i GAP, tak mně pojišťovna vyplatí celou pořizovací hodnotu vozidla, tj. 500 000 Kč. Z nich zaplatím financující společnosti zbylých 200 000 Kč a zůstane mi celých 300 000 Kč, které jsem před odcizením vozidla již splatil.

GAP na účetní hodnotu vozidla

GAP na účetní hodnotu vozidla se používá především v případě, když je Váš vůz financován prostřednictvím operativního nebo finančního leasingu. Tento typ GAPu kryje rozdíl mezi nesplacenou (účetní) hodnotou vozidla a obecnou cenou vozidla. V případě financování je GAP téměř nezbytnost. A to zejména v počátečních letech financování. V případě totální škody nebo odcizení by Vám totiž pojišťovna z havarijního pojištění vyplatila pouze obvyklou cenu vozidla. Financující společnosti byste ale museli zaplatit celou částku do výše nesplaceného dluhu.

Omezení pojištění GAP

GAP je možné, v závislosti na pojišťovně, sjednat obvykle na vozidlo do 3 let stáří, tedy pouze na nová nebo zánovní vozidla. Zároveň je omezeno i trvání pojištění. Většinou na 2 – 4 roky, opět v závislosti na pojišťovně, u které si GAP sjednáte.

Vyplatí se GAP?

Pokud si pořizujete nový vůz, je určitě dobré si GAP pojištění pořídit. I přes celkovou vyšší cenu pojištění se to vyplatí. Hodnota nového vozu totiž klesá velmi rychle a GAP Vám zajistí, že v případě totální škody nebo odcizení celého vozidla si budete moci koupit opět nový vůz za cenu původního.

VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ

VAŠEHO AUTA