jak přepsat auto na nového majitele - auto na prodej

Kdo hlásí škodu z povinného ručení, viník nebo poškozený?

V případě nehody musí škodu z povinného ručení na pojišťovnu nahlásit obě strany, tedy jak viník, tak poškozený. Až potom může pojišťovna začít plnit.

Pokud jste poškozený, je třeba mít na paměti, že pojistnou událost je třeba hlásit na pojišťovně viníka nehody, nikoliv u pojišťovny, kde máte povinné ručení vy. To můžete udělat pouze v případě, že máte sjednanou možnost přímé likvidace, o které se více dozvíte níže.

Kde hlásit pojistnou událost

Pojišťovny dnes standardně nabízejí více způsobů, jak nahlásit pojistnou událost. Nejjednodušší cesta je pomocí online formuláře, kam zadáte všechny potřebné informace a připojíte i záznam o nehodě, případně protokol od policie.

Další možností je škodu nahlásit na pojišťovnu telefonicky, případně některé pojišťovny akceptují i hlášení nehody písemně.

Online dotazníky jednotlivých pojišťoven

Přímá likvidace

Jak už bylo zmíněno výš, některé pojišťovny nabízejí také možnost doplňkového připojištění přímé likvidace, které si můžete sjednat ke svému povinnému ručení. To znamená, že pokud jste poškozeným při dopravní nehodě a zároveň za škodu neodpovídáte, a to ani částečně, tak můžete škodu nahlásit na své pojišťovně. V takovém případě Vám škody uhradí právě Vaše pojišťovna a následně si věc sama dořeší s pojišťovnou viníka. (Takto Vám ovšem budou uhrazeny pouze majetkové škody. Škody na zdraví, které mohou mít dlouhodobější charakter, Vám již bude hradit pojišťovna viníka).

Možnost přímé likvidace nabízejí tyto pojišťovny:

  • S platností na území celé Evropy: Direct, Allianz
  • S platností na území Česka: Kooperativa, Generali ČP, Uniqa, ČPP, Pillow

Co když se ukáže, že viník nemá povinné ručení

Přestože povinné ručení musí být podle zákona uzavřeno na každé registrované vozidlo, se po českých silnicích pohybují desítky tisíc aut, které povinné ručení sjednané nemají.

Pokud Vám nepojištěné vozidlo způsobí škodu, tak Vám bude proplacena z garančního fondu české kanceláře pojistitelů. Česká kancelář pojistitelů bude vyplacené prostředky následně vymáhat po viníkovi škody.

Hlásit škodu můžete ZDE.

Co když je viník neznámý

V případě, že viník od nehody ujede a nepodaří se ho ani následně dohledat, tak je situace komplikovanější. Škody na vozidle způsobené neznámým viníkem budete bohužel muset uhradit ze svého. Pokud máte sjednané havarijní pojištění, tak můžete škody na svém vozidle uhradit z něho. Pokud při nehodě došlo k vážné újmě na zdraví či k úmrtí a zároveň byla majetková škoda vyšší než 10 000 Kč, tak Vám budou náklady spojené s léčením a snížením společenského uplatnění uhrazeny z garančního fondu České kanceláře pojistitelů.