Se slovem vinkulace se většinou můžete setkat ve světě pojišťovnictví a bankovnictví. Vinkulace, neboli zastavení pojistky, znamená, že pojistné plnění bude vyplaceno ve prospěch třetí osoby. Tou v praxi bývá věřitel v podobě financující společnosti, tedy například banka nebo leasingová společnost.

Výměna prasklého skla

Jak to vypadá v praxi?

Pokud si pořídíte automobil, který budete financovat pomocí operativního leasingu či úvěru a sjednáte si na něj havarijní pojištění, tak pojistné plnění bude vinkulováno leasingové společnosti. To znamená, že peníze nedostanete vy, nýbrž právě leasingová společnost.

Podobná situace může nastat i u hypotéky. Zde se nejčastěji setkáte s vinkulací u majetkového pojištění. Jestliže nastane pojistná událost, dostane plnění z pojištění banka. Pokud klient bez problému hypotéku splácí, tak mu banka plnění poskytne k pokrytí škod. Pokud ne, tak budou peníze nejprve využity ke splacení dlužné částky bance a případný zbytek bude poskytnut klientovi. Podobně může být vinkulováno pojistné plnění i v případech úvěrů nebo leasingů na movité věci.

Výjimečně se můžete u hypotéky setkat i s vinkulací ze životního pojištění, kdy v případě smrti nebo invalidity je prioritně uhrazená zbývající část hypotéky.

Vinkulace se většinou sjednává písemně prohlášením pojišťovny o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch věřitele za souhlasu klienta.

Devinkulace

Devinkulace je opak vinkulace. Nastává v okamžiku, kdy důvod k vinkulaci pominul. To se stane v případě, že splatíte hypotéku nebo úvěr na auto.

Žádost klienta o devinkulaci pojistného plnění naopak od vinkulace schvaluje pojišťovně věřitel.

Sjednejte si pojištění