Každé vozidlo, které je v Česku zapsáno v registru vozidel, tedy má přidělenou registrační značku (dříve SPZ), musí mít sjednané povinné ručení. Z toho pojišťovna plní v případě, že řidič pojištěného vozidla způsobí jiné osobě škodu. Bude ale pojišťovna plnit i v případě, kdy ke škodě dojde mimo pozemní komunikaci?

Stezky pro cyklisty ilustrační obrázek

Zákon říká, že povinné ručení musí mít každé vozidlo, které je provozováno na pozemních komunikacích s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná. Z této definice byste mohli nabýt dojmu, že škody způsobené mimo veřejnou komunikaci se z povinného ručení nehradí. To ale není pravda. Povinné ručení platí na celém území. To znamená, že způsobíte-li škodu mimo pozemní komunikaci, bude pojišťovnou poškozenému škoda uhrazena. Pokud jste tedy způsobili škodu například v podzemní garáži, na letišti, na cizí zahradě nebo kdekoliv jinde a máte sjednané povinné ručení s dostatečně velkým limitem, nemusíte se bát.

Co škody na vlastním autě?

Škody na vlastním vozidle povinné ručení nekryje. K tomu musíte mít sjednané havarijní pojištění. To je ale sjednáno čistě na smluvní bázi, a rozsah krytí je dán smlouvou s pojišťovnou. Každá pojišťovna tak u svých produktů může mít podmínky nastavené jinak. Některé z nich Vám škodu na vlastním vozidle mimo pozemní komunikaci uhradí, jiné mají však tyto události ve výlukách. Nejčastěji se pojištění nevztahuje na škody, které vznikly na závodních okruzích, respektive při jakýchkoliv autozávodech nebo na uzavřených drahách, jako jsou například testovací dráhy.

Sjednejte si pojištění