Nevhodné používání mlhovek patří k častým nešvarům českých silnic. Mnoho řidičů zbytečně rozsvěcí mlhovky v podmínkách, kdy to není vůbec nutné. Mlhová světla způsobují podobné oslnění jako ta dálková, a proto je opravdu důležité nepoužívat je zbytečně.

Stezky pro cyklisty ilustrační obrázek

Jak se na mlhovky dívá zákon?

Podle §32 zákona č. 361/200 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, smí přední světla do mlhy řidič užit jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

Z toho je patrné, že za snížené viditelnosti, kterou definuje zákon jako situaci, kdy „účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu“, musíte použít zadní mlhová světla. Použití těch předních není povinné, a je tak pouze na Vás, jak situaci vyhodnotíte.

Kdy tedy mlhovky zapnout a kdy určitě ne?

V případě, kdy sotva rozeznáte světla auta jedoucího před vámi nebo blížícího se vozidla v protisměru, je určitě dobrý čas mlhovky zapnout. Naopak je určitě nezapínejte v případě mírného deště nebo lehkého sněžení. Stejně tak je nezapínejte ani v noci ani při lehkém oparu mlhy. V těchto situacích vám mlhovky nijak nepomohou, a naopak budou obtěžovat ostatní účastníky provozu.

Často se stává, že je mlha přerušovaná. V takovém případě je důležité nezapomínat zhasínat mlhovky při vyjetí z mlhy. Mlhovky vypínejte také v okamžiku, kdy jedete v koloně.

Můžu dostat za nesprávné využití mlhových světel pokutu?

Ano, je to možné. V případě, kdy pojedete s rozsvícenými světly v rozporu se zákonem, hrozí Vám pokuta ve výši až 2000 tisíc korun a připsání jednoho trestného bodu. Stejně tak můžete být pokutováni, když nepoužijete zadní mlhová světla v zákonem stanovených případech.

Sjednejte si pojištění