Od 1. ledna 2022 začala platit novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která upravuje povinnosti řidičů motorových vozidel při předjíždění cyklistů.

Stezky pro cyklisty ilustrační obrázek

Podle této novely platí povinnost předjíždět cyklisty s bočním odstupem minimálně 1,5 m. Z tohoto pravidla ovšem existují výjimky. Pokud mají cyklisté na silnici vyhrazený zvláštní „cyklopruh“, tak jeden a půl metrový odstup není potřeba dodržovat. Další výjimka platí v místech, kde je maximální povolená rychlost 30 km/h. V těchto úsecích je povinný odstup při předjíždění cyklisty jen 1 m.

Jaký hrozí postih?

V případě nedodržení povinného odstupu Vám hrozí pokuta ve výši až 2000 Kč. Jak nicméně přiznává i policie, tak dokazování přestupku bude velmi obtížné. Jednodušší situace nastane v případě nehody, kdy se bude zavinění určovat snáze.

Předjíždění cyklistů na plné čáře

Podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 509/2021 Sb. Je nově výslovně povolené předjet cyklistu na plné čáře. Pozor však na úseky, kde je zákaz předjíždění stanoven dopravní značkou „zákaz předjíždění B 21A“. Tam cyklistu předjet nemůžete.

Sjednejte si pojištění