Podpojištění vzniká, když si předmět, což může být například nemovitost, domácnost, vozidlo a další, pojistíte na nižší částku, než je jeho skutečná hodnota.

Stezky pro cyklisty ilustrační obrázek

Je to problém?

Možná si říkáte, že když máte dům v hodnotě 5 000 000 Kč pojištěn na hodnotu 3 500 000 Kč, že je to dostačující, protože málokdy dojde k tak velké škodě, aby byla potřeba vyplatit plná výše hodnoty nemovitosti. Takto to bohužel ale nefunguje. Představte si, že přijde vichřice, poškodí Vám střechu a vznikne tak škoda ve výši 500 000 Kč. V případě podpojištění od pojišťovny nedostanete půl milionu, ale plnění se Vám bude krátit ve stejném poměru, v jakém jste podpojištěni. V našem příkladu je výše podpojištění 30 %. Místo 500 000 Kč tak dostanete pouhých 350 000 Kč, z čehož střechu určitě neopravíte.

Jak podpojištění předcházet

Zejména u majetkového pojištění je dobré pravidelně porovnávat pojistnou částku uvedenou v pojistné smlouvě s aktuálním stavem a částku upravovat.

Hodnota nemovitosti se může měnit s tím, jak rostou ceny na trhu, dále také například rekonstrukcemi a opravami. Hodnota domácnosti se může zhodnocovat přidáváním nových předmětů do domácnosti nebo například jejich zhodnocováním (obrazy, starožitnosti).

Doporučujeme tak aktualizovat údaje alespoň jednou ročně.

Nadpojištění

Samozřejmě existuje i opačný problém. Tedy máte předmět pojištění na vyšší částku, než je jeho reálná hodnota.

Když v takovém případě dojde k pojistné události, dostanete z pojištění nanejvýš stejnou částku, která je rovna skutečné škodě.

Tratíte tak na tom, že platíte zbytečně vysoké pojistné.

Stejně jako u podpojištění doporučujeme pravidelně kontrolovat hodnotu pojištěného předmětu.

Sjednejte si pojištění