D&O pojištění je pojistný produkt, který kryje rizika související s výkonem funkce statutárních orgánů, jednatelů firem nebo třeba členů představenstva a dozorčí rady a také managmentu.

Stezky pro cyklisty ilustrační obrázek

Tyto osoby mívají ve firmách velké pravomoci a s tím je spojená i vysoká zodpovědnost. Je tak logické, že mohou svými rozhodnutími způsobit obrovské škody. Na rozdíl od zaměstnanců, kteří jsou chráněni zákoníkem práce a ručí za škody způsobené zaměstnavateli do výše 4,5 násobku průměrného platu, ručí do výše skutečné škody, tedy celým svým majetkem. Díky pojištění D&O, což je zkratka anglického Directors‘ and Officers‘ Liability Insurance, mohou členové orgánů vykonávat svou práci bez větších obav.

Pro koho je D&O pojištění vhodné?

I když panuje přesvědčení, že D&O pojištění je vhodné pouze pro velké korporace, tak bychom ho doporučili i pro střední a menší firmy, pro které by mělo být součástí zajištění jejich podnikatelských rizik.

Co D&O pojištění kryje

Pojištění D&O se standardně vztahuje na náhradu škody, za kterou odpovídá člen orgánu v důsledku nesprávného jednání při výkonu funkce. Spadají sem škody způsobené nedbalostí, chybami, nekonáním, nesprávným prohlášením a dalšími podobnými činy, čímž poškodí akcionáře, společníky, věřitele, zákazníky nebo orgány veřejné správy. Krytí se vztahuje nejen na finanční škody, ale také například na právní zastoupení. Další náklady které jsou v rámci toho pojištění hrazeny: odškodnění společnosti, náklady na šetření, náklady na záruku (kauci), pokuty a penále od veřejnoprávních institucí, náklady na zachování dobré pověsti, ručení za závazky společnosti v případě insolvence společnosti, odpovědnost za únik elektronických dat.

Kolik to stojí

Pojišťovny cení toto pojištění velmi individuálně. Každá firma je jiná, a tudíž není možné mít nějaké cenové tabulky. V Modul Servisu Vám rádi s pojištěním pomůžeme.

Sjednejte si pojištění