Jak se pojišťovny staví k plnění z životního pojištění v případě koronaviru? Níže si můžete přečíst, jestli, a případně jak, budou pojišťovny plnit v jednotlivých případech.

jak přepsat auto na nového majitele - auto na prodej

Smrt a invalidita

V případě smrti nebo invalidity v důsledku koronaviru COVID – 19 bude většina pojišťoven z životního pojištění vyplácet plnění stejně, jako kdyby byly tyto následky způsobeny jakýmkoliv jiným onemocněním.

Jediná pojišťovna, která má pandemie a epidemie ve výlukách je ČSOB pojišťovna. Ta však vydala prohlášení, že v případě výskytu takového případu, bude postupovat vstřícně a proklientsky.

I pojišťovna Allianz má v pojistných podmínkách omezení, že kdyby následky pandemie narostly do extrémního rozsahu a musela by vydat na krytí těchto následků více než půl miliardy korun, vyplatí každému klientovi maximálně dva miliony korun. Taková situace se nyní jeví jako málo pravděpodobná.

Závažné onemocnění

V případě připojištění závažných onemocnění, které kryje jejich léčbu a následky, bohužel pojišťovny nemohou vyplatit žádné plnění, protože jednotlivé nemoci, na které se připojištění vztahuje jsou vždy vyjmenovány ve smluvních podmínkách. Nová forma koronaviru COVID – 19, tam tak logicky uvedena není.

Hospitalizace

V případě, že máte připojištění hospitalizace, tak pojišťovny budou plnit podle smluvních podmínek, a to již od prvního dne hospitalizace.

Jedinou výjimkou je opět ČSOB pojišťovna, a to opět z důvodu výluky pro epidemie a pandemie.

Karanténa jako pracovní neschopnost

Pokud jste nuceni dodržovat preventivní karanténu bez potvrzeného nakažení koronavirem, tak u většiny pojišťoven nemáte právo na výplatu pojistného plnění, neboť náhrada by se vyplácela pouze v případě pracovní neschopnosti způsobené onemocněním.

Pojišťovny General ČP a Kooperativa mají a uznávají jako pracovní neschopnost i karanténu, a to od 15. dne jejího trvání.

Máte strach z nákazy a přemýšlíte o sjednání životního pojištění?

Pokud byste si chtěli sjednat životní pojištění kvůli strachu z nákazy koronavirem, tak je dobré vědět, že všechny pojišťovny mají určitou karenční dobu, po kterou se z pojištění neplní. Délka této karenční doby může být i několik měsíců. Záleží tedy na tom, jak dlouho současná pandemie bude trvat. Nicméně životní pojištění Vám i přesto doporučujeme mít sjednané, protože může pomoci Vám a Vaší rodině v případě výpadku příjmů například z důvodu nemoci či úrazu, které způsobí pracovní neschopnost.

V případě zájmu Vám rádi se sjednáním životního pojištění pomůžeme.