V naší populaci jsou aktuálně psychické problémy čím dál častějším problémem. Mnoho lidí si však závažnost psychických onemocnění neuvědomuje a podvědomě se bojí více různých úrazů a nemocí, které nám nejčastěji ukazují různá média. Životní pojištění a psychické poruchy tak jdou k sobě.

jak přepsat auto na nového majitele - auto na prodej

Nicméně faktem je, že i závažné psychické nemoci mohou vést k dlouhodobé pracovní neschopnosti, invaliditě či v krajním případě až ke spáchání sebevraždy.

Když se podíváme na čísla, tak psychické choroby představují dokonce druhý nejčastější důvod přiznání invalidity, a to ve 23 % případů. Každá čtvrtá přiznaná invalidita je tak způsobená psychickou nemocí. Oproti tomu například úrazy způsobují invaliditu pouze v 5 % případů.

Tento fakt je proto nutné akcentovat i při sjednávání životního pojištění. Pokud si sjednáte produkt, který má psychické poruchy vyloučené, pojišťovna nebude plnit a je potřeba s tím dopředu počítat.

Jaký produkt si vybrat?

V České republice má stále mnoho pojišťoven v oblasti psychických poruch velké množství výluk. Na největší problém narazíte při snaze o sjednání rizika psychické nemoci u pojištění pracovní neschopnosti. Pro tento případ má výluku velká většina pojišťoven na trhu.

Lepší možnosti krytí naleznete u pojištění invalidity, kde je rozsah pojistného krytí výrazně větší. Jednotlivé pojišťovny však přistupují rozdílně k jednotlivým stupňům invalidity. Na invaliditu 1. stupně pojišťovny uplatňují výluky častěji. Naopak u invalidity vyšších stupňů je počet výluk nižší.

Při výběru vhodného produktu doporučujme poradit se s naším specialistou, který produkty velmi dobře zná a dokáže tak vybrat ten nejvhodnější podle Vašich potřeb.