Od 1. října 2016 vyžadují banky po klientech alespoň 5 % z jiných zdrojů – ideálně vlastní naspořené prostředky.

Již nějakou dobu lákají velmi nízké úrokové sazby ke koupi nemovitostí stále více lidí. A mezi nimi je i nemálo těch, kteří nemají naspořené žádné vlastní prostředky. Právě kombinace velmi nízkých úrokových sazeb a rostoucích cen nemovitostí představuje pro většinu zadlužených domácností riziko. Proto také v červnu letošního roku vydala ČNB pro banky / instituce doporučení. Toto doporučení stanovuje maximální procentuální poměr mezi výší poskytnutého úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti.
Maximální poměr (tzv. LTV = Loan to value, v překladu „úvěr k hodnotě“) je nastavován tak, aby odrážel možné kolísání cen nemovitostí a jejich případný pokles v době recese či krize, aby dlužník při nákupu nemovitosti nevstupoval do závazků významně převyšujících hodnotu nemovitosti, která slouží k zajištění.
Jinými slovy je pravděpodobné, že růst sazeb a pokles cen nemovitostí přijde ve stejný okamžik. Zadluženým domácnostem tak vzrostou splátky hypoték třeba i o tisíce korun měsíčně a některé z nich tak budou nuceni nemovitost prodat. Tím se bude zvyšovat tlak na snižování cen nemovitostí a cena, za kterou nakonec nemovitost prodají, nemusí stačit na pokrytí dluhu u banky.
Česká národní banka nemůže přímo ovlivnit výši poskytované hypotéky k hodnotě nemovitosti (LTV), vydává „pouze“ doporučení.  Ovšem doporučení od dozorového orgánu má velmi slibnou účinnost. Banka, která se jím neřídí, si může zadělat na potíže při příští hloubkové kontrole.

Doporučení ČNB ze 14. 6. 2016:
„Institucím se doporučuje, aby ukazatel LTV žádného retailového úvěru zajištěného rezidenční nemovitostí nepřesáhl:

  • 100 % do 30. 9. 2016
  • 95 % od 1. 10. 2016
  • 90 % od 1. 4. 2017

Institucím se doporučuje, aby podíl nově poskytnutých retailových úvěrů zajištěných rezidenčních nemovitostí s ukazatelem LTV v intervalu 85–95 % nečinil více než 10 % objemu retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí poskytnutých v daném čtvrtletí od 1. 10. 2016.“

CHCETE VÝHODNOU HYPOTÉKU?

Nechte si zdarma poradit od odborníků a získejte nabídku na výhodnou hypotéku.