Hypoteční banky patří k těm vůbec nejstarším typům bank.  Ty první skutečné hypoteční banky vznikaly v Anglii již v 17. století, ale úvěry podobné těm hypotečním tu byly již od pradávna. Lidé si sice nepůjčovali přímo od bank, jak je známe dnes, ale například od bohatých šlechticů a podobně. Jako záruka se dávala zástava. Čím více si člověk chtěl půjčit, tím dražší a kvalitnější musela taková zástava být. Třeba právě nemovitost. Historie hypoték je tak velmi dlouhá.

Počátky hypoték v Českých zemích

V Českých zemích vznikla první skutečná hypoteční banka až v 19. století. Jednalo se o Hypoteční banku Království českého. Ta byla založena v roce 1865 jako banka pro získání úvěrů na domovní nebo pozemkový majetek. Kromě této existovalo ještě dalších pět bank (v Brně, Praze a Opavě).

V meziválečném období klesl počet hypotečních bank na čtyři. Hypoteční bankovnictví v prvorepublikovém Československu bylo založeno na rakouském a německém vzoru takzvaných zemských bank. Ty fungovaly jako veřejnoprávní ústavy a přímo podléhaly dozoru zemských správních orgánů. Hypoteční úvěry byly samozřejmě kryty zástavou nemovitosti. Úvěr však nesměl přesáhnout hodnotou 60 % hodnoty zastavených nemovitostí.

Likvidace a obnova hypotečního trhu

Druhá světová válka a následný nástup protektorátu Čechy a Morava bohužel rozvoj hypotečního trhu zastavily. Dílo zkázy bylo dokonáno následnými 40 lety vlády komunistů. Hypotéky v Československu přestaly existovat.

Postupná obnova hypotečního trhu byla započata po roce 1990. První novodobé úvěry však byly poskytnuty až v roce 1995, a to kvůli nefunkčnosti kapitálového trhu a také nedostatečnému právnímu zázemí. Ten opravdový boom nastává až po roce 2000. Před ním roste objem poskytnutých hypoték jen velmi pozvolna. To bylo způsobeno velmi vysokými, v dnešní době nemyslitelnými, úroky kolem 11 %. Lidé také o „novém“ produktu neměli dostatek informací a tudíž k němu neměli důvěru.

Nové tisíciletí ve znamení rostoucího zájmu

V novém tisíciletí začal zájem o hypotéky strmě růst. Úrokové sazby se snižují a banky postupně umožňují takzvané 100% hypotéky, tedy LTV 100 %, kdy je poskytnut úvěr na celou hodnotu nemovitosti. Tento trend trval v podstatě až do roku 2009, kdy se české ekonomiky dotýká ekonomická krize. Banky přestaly nabízet 100% hypotéky a nová výstavba a developerské projekty jsou v útlumu a zájem o hypotéky klesá. Tento trend trvá až do roku 2011, kdy dochází k oživení ekonomiky a nastává další boom hypoték. Úrokové sazby klesají na historická minima.

I v následujících letech objem poskytnutých úvěrů strmě roste a úrokové sazby klesají hluboko pod 2 %. V roce 2016 začala centrální banka zpřísňovat podmínky poskytování hypoték. Od podzimu roku 2016 již není možnost poskytování 100% hypoték a úrokové sazby pomalu stoupají nahoru. Zájem o hypotéky však zatím neklesá.

A jaká bude budoucnost? Kdo ví…