Víte, co kryje Havarijní pojištění? Na rozdíl od povinného ručení, kryje škody na vozidle pojištěného. Čtyřmi základními riziky, která havarijní pojištění kryje jsou:

jak přepsat auto na nového majitele - auto na prodej

HAVÁRIE

Kryje události, při kterých dojde k poškození nebo zničení vozidla. Patří sem zaviněná i nezaviněná dopravní nehoda, pád cizího předmětu na vozidlo (část střechy), nebo např. střet se zvěří. Některé pojišťovny sem řadí i poškození zaparkovaného vozidla zvířetem (okus), někdy také bývá podřazeno pod živelné pojištění.

ODCIZENÍ

Kryje odcizení celého vozidla nebo jeho jednotlivých částí.

ŽIVEL

Kryje případy, kdy je automobil poškozen působením přírodních sil jako například kroupami, povodní, pádem sněhu ze střechy apod.

VANDALISMUS

Kryje škody na vozidle záměrně způsobené třetí osobou. Mohou to být činnosti jako proříznutí pneumatik, poškrábání auta klíčem, posprejování vozidla, zapálení vozidla a další.

Standardní havarijní pojištění kryje všechna tato rizika – v takovém případě se nazývá „all-risk“ pojištěním. Pojišťovny však také nabízí různé kombinace pojištění těchto rizik. Teď už víte, co kryje havarijní pojištění, ale pojďme se podívat na to, kdy má smysl si ho pořizovat.

Kdy má smysl si auto havarijně pojistit?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Každý vlastník vozidla by si měl nejdříve zodpovědět, zda má dostatek vlastních finančních prostředků na opravu vozidla v případě částečné škody, nebo na nákup náhradního vozidla v případě úplného zničení nebo odcizení vozidla. Pokud odpověď zní ne, rozhodně doporučujeme sjednat havarijní pojištění. V případě kladné odpovědi je rozhodnutí opět na vlastníkovi vozidla, zda se přece jen raději neochrání pojištěním proti nečekaným vyšším výdajům za opravy nebo koupi vozidla.

Obecně můžeme říci, že all-risk havarijní pojištění je obvykle určeno pro novější vozidla z důvodu jeho vyšší ceny. U starších vozidel můžeme případné výdaje na opravy snížit například pojištěním střetu se zvěří, živelních událostí nebo samostatného odcizení, a to podle míry pravděpodobnosti vzniku škody dle konkrétní situace u klienta. Například při provozování vozidla ve velkých městech je menší pravděpodobnost vzniku škody způsobené střetem se zvěří.

Z havarijního pojištění lze uhradit i drobné škody do 10 000 Kč, které na Vašem vozidle způsobí neznámý viník. Například, když Vám Váš vůz někdo odře na parkovišti. V takovém případě byste si bez havarijního pojištění museli škodu platit ze svého. Pro krytí těchto drobných škod je zapotřebí myslet na výši sjednané spoluúčasti, kterou se budete podílet na výši vzniklé škody.

Havarijní pojištění také doporučujeme v situacích, kdy je vozidlo nezbytné pro dojíždění do zaměstnání, pro zajištění chodu rodiny, pro podnikání apod., a pokud zároveň nemáte dostatek volných finančních prostředků k okamžitému pořízení jiného vozidla. V těchto případech také doporučujeme připojištění náhradního vozidla, které zajistí náhradní vozidlo po dobu opravy toho vašeho nebo zajištění nákupu jiného vozidla.

Možná připojištění

K havarijnímu pojištění je možné si sjednat také některá připojištění.

  • Poškození čelního skla
  • Poškození nebo odcizení zavazadel a věcí osobní potřeby
  • Škody na zdraví přepravovaných osob.
  • Rozšířené asistenční služby.

Co se z havarijního pojištění nehradí?

Ale pozor, existují i výluky z pojištění, které se standardně z havarijního pojištění nehradí. V závislosti na pojišťovně se mohou výluky lišit.

  • Zničení nebo poškození pneumatik (v případě, že nedošlo zároveň i k jinému poškození vozidla)
  • Odcizení, únik nebo znehodnocení paliva
  • Škody vzniklé při opravě nebo údržbě vozidla v době, kdy bylo vozidlo v autoservisu.
  • Škody vzniklé přirozeným opotřebením.

Spoluúčast

Havarijní pojištění se sjednává se spoluúčastí. Spoluúčast je podíl na vzniklé škodě, který pojišťovna neproplácí. Obecně platí, že čím větší spoluúčast, tím levnější pojištění. Každá pojišťovna má spoluúčasti nastaveny rozdílně, ale nejběžněji narazíte na 5 %, minimálně 5 000 Kč nebo 10 %, minimálně 10 000 Kč. Pokud budete mít sjednanou variantu 5 %, minimálně 5 000 Kč, tak při škodě do 5 000 Kč Vám pojišťovna nezaplatí nic. Při vyšších škodách zaplatíte ze svého 5 % z celkové škody. Minimálně však vždy alespoň 5 000 Kč.

GAP

Pokud si pořizujete nové nebo zánovní auto, doporučujeme si k havarijnímu pojištění sjednat ještě takzvané GAP připojištění. To Vám v případě totální škody nebo odcizení zajistí, že Vám pojišťovna uhradí pořizovací cenu vozidla místo obvyklé ceny (obvyklá cena = cena, za kterou by se Vaše vozidlo dalo prodat před pojistnou událostí).

V případě, že Váš vůz z větší části financujete (úvěr nebo finanční leasing), je pojištění GAP téměř nezbytnost. Je totiž možné, že budete muset leasingové společnosti zaplatit cenu vyšší, než je obvyklá cena vozidla. A to zejména v počátečních letech financování. GAP pojištění Vám právě kryje tento rozdíl.

VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ

VAŠEHO AUTA