Občas se člověku stane, že se mu v autě rozsívítí nějaká kontrolka, o které neví, co přesně signalizuje. Moderní auta Vám většinou již řeknou, co daná kontrolka znamená, ale už Vám neporadí, co dělat. Přinášíme Vám proto stručný přehled nejčastějších kontrolek.

jak přepsat auto na nového majitele - auto na prodej

Kontrolka dobíjení

Proč svítí:

Symbol svítí červeně v případě, když alternátor nevyrábí elektrický proud a spotřebiče v autě (klimatizace, vyhřívané sedačky, rádio apod.) běží jen na zásobu v akumulátoru (autobaterii).

Co je potřeba udělat:

Když se Vám kontrolka dobíjení rozsvítí, doporučujeme vypnout co největší množství spotřebičů, které spotřebovávají elektřinu. Pokud se zároveň nerozsvítí i jiná kontrolka, můžete pokračovat v jízdě do servisu. Pokud by se však stalo, že Vám elektřina dojde úplně, motor zcela zhasne.

Kontrolka mazání

Proč svítí:

Kontrolka mazání signalizuje, že tlak oleje není dostatečný pro bezpečný chod motoru.

Co je potřeba udělat:

Hned jak se kontrolka rozsvítí, tak pokud možno neprodleně zastavte. Počkejte několik minut, dokud olej nesteče zpátky do nádržky, a potom změřte hladinu oleje. Pokud bude hladina velmi nízká, tak může pomoci dolití oleje (pozorně zkontrolujte, zda olej z auta nevytéká). Pokud však bude hladina v pořádku, v jízdě v žádném případě nepokračujte. Další jízdou byste mohli motor výrazně poškodit.

Kontrolka brzdy

Proč svítí:

Tato kontrolka svítí pokaždé, když je zatažená ruční brzda. Když bude kontrolka blikat, znamená to nedostatek brzdové kapaliny.

Co je potřeba udělat:

V případě, že kontrolka svítí, zkontrolujte, zda je ruční brzda zcela povolená. V případě blikání dolijte brzdovou kapalinu. Pokud bude kontrolka blikat i po dolití, velmi opatrně s autem dojeďte do servisu.

Kontrolka chladící kapaliny

Proč svítí:

Kontrolka značí, že je kapalina přehřátá a přehřátí hrozí také motoru. U některých aut může signalizovat nedostatek chladící kapaliny.

Co je potřeba udělat:

Doporučujeme zastavit, nechat motor trochu vychladnout, a poté zkontrolovat hladinu chladící kapaliny. Pokud je kapaliny málo, dolijte obyčejnou vodu a dojeďte do servisu.

Pokud je kapaliny dostatek, může být problém v pojistce ventilátoru chlazení nebo v nefunkčním ventilátoru chlazení. V takovém případě můžete opatrně pokračovat v jízdě, ale vyhýbejte se jízdě v kolonách ve provozu ve městě, kdy by se motor mohl přehřívat. Někdy také pomůže naplno zapnout topení.

Kontrolka řídící jednotky motoru

Proč svítí:

Tato kontrolka svítí v případě, když nějaká závada ovlivňuje složení emisí.

Co je potřeba udělat:

V některých případech pomůže zastavit, vypnout a znovu nastartovat motor. Pokud i potom kontrolka svítí, můžete pokračovat v jízdě. Někdy může rozsvícená kontrolka způsobit ztrátu výkonu motoru. Pokračovat v jízdě můžete, ale doporučujeme co nejdříve navštívit servis. U dieslových motorů hrozí ucpání filtru pevných částic.

Kontrolka žhavení

Proč svítí:

Pokud kontrolka při žhavení nesvítí, nebo naopak zůstává rozsvícená i po nastartování, značí to závadu ve žhavení.

Pokud kontrolka bliká, značí to závadu vznětového motoru, která nemá vliv na emise. V některých případech může dojít ke snížení výkonu vozidla.

Co je potřeba udělat:

V takovém případě můžete pokračovat v jízdě, ale zkontrolujte, zda Vám svítí brzdová světla. U některých vozidel bývá příčinou blikání kontrolky nefunkční brzdový spínač. Bez funkčních brzdových světel nesmíte v žádném případě pokračovat v jízdě.

Kontrolka filtru pevných částic

Proč svítí:

Tuto kontrolku naleznete v novější vozidlech s naftovým motorem. Svítí, když je filtr pevných částic zanesen sazemi a řídící jednotce se nedaří jejich vypálení.

Co je potřeba udělat:

Většina výrobců v takovém případě doporučuje vzít auto na vyjížďku 15 – 20 minut mimo město a jet plynule rychlostí alespoň 60 km/h při 1 800 a 2 500 otáčkách, dokud kontrolka nezhasne.

V případě, že by kontrolka svítila i nadále, hrozí, že se filtr pevných částic zanese úplně a bude ho třeba vyměnit. Výměna může vyjít na několik desítek tisíc korun.

Kontrolka hladiny motorového oleje

Proč svítí:

Hladina motorového oleje klesla pod minimální úroveň. Neplést si s kontrolkou mazání.

Co je potřeba udělat:

Většina výrobců v takovém případě doporučuje vzít auto na vyjížďku 15 – 20 minut mimo město a jet plynule rychlostí alespoň 60 km/h při 1 800 a 2 500 otáčkách, dokud kontrolka nezhasne.

V tomto případě stačí dolít olej a můžete pokračovat v jízdě. Pozor na výběr správného oleje.

Kontrolka opotřebení brzdového obložení

Proč svítí:

Obložení brzdových destiček je na konci své životnosti.

Co je potřeba udělat:

Můžete klidně pokračovat v jízdě. Kontrolka značí pouze to, že byste se měli objednat do servisu kvůli výměně obložení.

Kontrolka posilovače řízení

Proč svítí:

Oranžově kontrolka svítí, pokud dojde k poklesu výkonu posilovače řízení. Červeně se rozsvítí v případě, že dojde k úplně ztrátě funkčnosti.

Co je potřeba udělat:

Je nutné co nejdříve zajet do servisu a nechat si závadu odstranit. Může se jednat například o únik kapaliny posilovače řízení. Moderní auta se řídí bez posilovače velmi těžko.

V případě, že kvůli poruše Vašeho vozu zůstanete někde na Vaší cestě stát, je dobré mít kvalitní pojištění, které Vám zajistí služby asistenční služby. Případně si můžete z pohodlí domova sjednat rozšířené asistenční služby nad rámec Vašeho pojištění.