Žádné dvě firmy nejsou stejné, a proto obecná poučka na to, co pojistit, neexistuje. Z tohoto důvodu je důležité úplně na začátek udělat takzvaný „audit pojistných rizik“, který Vám přesně definuje pojistná rizika ve Vaší firmě a doporučí, co všechno je ve firmě třeba pojistit.

jak přepsat auto na nového majitele - auto na prodej

Jak zjistit co pojistit?

Žádné dvě firmy nejsou stejné, a proto obecná poučka na to, co pojistit, neexistuje. Z tohoto důvodu je důležité úplně na začátek udělat takzvaný „audit pojistných rizik“, který Vám přesně definuje pojistná rizika ve Vaší firmě a doporučí, co všechno je ve firmě třeba pojistit.

Podnikatelé si často myslí, že stačí pojistit majetek firmy, ale to většinou není pravda. Pojistit je třeba také různé zásoby, odpovědnost zaměstnavatele, zaměstnanců nebo třeba odpovědnost dopravce. Dále je také důležité pojištění přerušení provozu. V dnešní době je také čím dál tím potřebnější pojištění kybernetických rizik, protože bez počítačové sítě se neobejde žádná firma a útoky na firemní data probíhají dnem i nocí.

Pojistit lze více méně jakékoliv riziko. A právě rizikový audit Vám řekne, zda je dané riziko pro Vaši společnost natolik závažné, že ho je třeba pojistit.

Jak drahý je rizikový audit?

Modul Servis provádí rizikový audit úplně zdarma. Náš rizikový audit je několikakolový. Během něho zjistíme, jak funguje Vaše podnikání, zanalyzujeme právní předpisy, zajistíme dostupné statistiky o škodách a rizicích včetně analýzy tuzemských i zahraničních firem s obdobným oborem podnikání, jako je to Vaše.

Pro kvalitní rizikový audit budeme však také potřebovat Vaši součinnost. Samotné sbírání podkladových materiálů a dat zabere v závislosti na velikosti firmy nějaký čas, po který budeme potřebovat spolupráci od Vás či Vašeho zaměstnance. Bude tedy důležitá i ochota sdílet s námi potřebné informace včetně některých interních dokumentů, které jsou potřeba ke komplexnímu výstupu z rizikového auditu.

Jako výstup rizikového auditu dostanete jasný a přehledný sumář, který shrnuje, jaká rizika máte již pojištěna a jak kvalitně a rizika, která pojištěna nemáte, ale měli byste mít. Tento sumář je psaný jazykem klienta, tak aby byl i pro lajka v oboru dobře srozumitelný.

Na základě výsledku rizikového auditu a v případě Vašeho zájmu uspořádáme výběrové řízení na pojišťovnu, která následně pojistí Vaši společnost. Tímto ale samozřejmě naše práce nekončí. Budeme se starat o Vaše pojištění a veškeré náležitosti s ním spojenými včetně komunikace s pojišťovnou. Tím Vám výrazně ulehčíme práci, a vy tak budete mít čas věnovat se svému businessu naplno.

Co když nastane pojistná událost?

V případě pojistné události náš tým likvidace pojistných událostí sesbírá veškeré dostupné podklady a uceleně pojistnou událost nahlásí na pojišťovnu. V případě zamítnutí plnění sepíšeme odvolání. Spolupracujeme také s právní kanceláří, jejíž experti nám s řešením složitých pojistných událostí pomáhají.

Proč se nepojistit přímo u pojišťovny?

Ať už se pojistíte u pojišťovny nebo u Modul Servisu, cena pojištění se nebude lišit. Zásadní rozdíl je v tom, že Modul Servis Vám v ceně nabídne všechny již zmíněné služby, které Vám a Vaší firmě ušetří spoustu práce a papírování.

Poměrně často se setkáváme s firmami, které se nejdříve pojistili napřímo, ale po pojistné události zjistili, že měli pojištění špatně nastaveno, a to tak nekrylo vše, co bylo potřeba. Takovéto problémy včas podchytí právě náš rizikový audit.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

RIZIKOVÉ AUDITY

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

POJIŠTĚNÍ FIREM