Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, to je oficiální název pojištění, kterému se lidově říká „povinné ručení“, a které definuje zákon č. 168/1999 Sb. Dále se můžeme také setkat s termínem „zákonné pojištění“, a to proto, že jak asi všichni víme, se jedná o ze zákona povinné pojištění pro všechny, kdo vlastní vozidlo přihlášené v registru vozidel.

jak přepsat auto na nového majitele - auto na prodej

Co toto pojištění vlastně kryje a vystačíte si při vlastnictví vozidla pouze s ním?

Pokud to zjednodušíme, tak základní povinné ručení kryje škody na majetku a zdraví, které způsobí pojištěné vozidlo někomu jinému. Nejedná se ovšem pouze o škody na vozidlech. Povinné ručení se vztahuje i na jiný majetek, který je při nehodě poškozen, ať už se jedná o vozovku, sloup veřejného osvětlení, dopravní značku, strom nebo jiný majetek. Povinné ručení kryje například i takové věci, jako je sanace znečištěné půdy po úniku provozních kapalin z poškozeného vozidla.

Co se nehradí z povinného ručení?

Pokud máte základní povinné ručení bez dalších připojištění, tak Vám pojišťovna nezaplatí škody na vlastním vozidle, převážených věcech. Ty je nutné pokrýt jiným způsobem

První možností jsou různá připojištění, která pojišťovny ke svým produktům povinného ručení nabízejí. Může se jednat například o připojištění střetu se zvěří, pojištění skel, úrazové pojištění, živelní pojištění a další. Tato možnost se hodí spíše v případě, kdy jste majitelem staršího auta a nechcete do pojištění investovat příliš mnoho peněz.

Druhou variantou je sjednat si havarijní pojištění. Jeho all-risk varianta kryje Vaše vozidlo při odcizení, havárii, živelní pohromě, střetu se zvěří a vandalismu. Havarijní pojištění je vhodné zejména pro novější a dražší vozidla, ale obecně je možné ho doporučit každému, kdo by v případě zaviněné nehody neměl dostatek prostředků na opravu nebo koupi nového auta.

Jsou nějaké situace, kdy pojišťovny z povinného ručení nebudou hradit ani škody způsobené jiné osobě?

Určitě ano. Existují dva typy výluk. Prvním typem jsou zákonem stanovené výluky, které se vůbec nehradí. Dalším typem jsou situace, ve kterých sice pojišťovna škodu poškozenému zaplatí, je ale podle zákona oprávněná po viníkovi vyplacené prostředky vymáhat.

Zákonem stanovené výluky:

  • Nehradí se škody, které vznikly mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem. To znamená, že pokud Vám na vozidle způsobí škody karavan, který táhnete, tak se škody na Vašem vozidle z povinného ručení karavanu nehradí.
  • Nehradí se ani škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla.
  • Dále se také nehradí škody, které způsobíte svému manželovi/manželce nebo osobě žijící s pojištěným v jedné domácnosti. To znamená, že pokud nabouráte auto svého partnera/partnerky, tak pojišťovna hradit škodu nebude. Jedinou výjimkou je škoda mající povahu ušlého zisku, jestliže tato škoda souvisí s újmou na zdraví nebo smrti.
  • Stejně tak pojišťovna neuhradí škodu při střetu vozidel, které jsou ve vlastnictví stejné osoby. Pokud tedy nabouráte své druhé vozidlo, budete na něm muset uhradit škodu ze svého.
  • Pojišťovna Vám určitě nezaplatí ani škodu, kterou jste způsobili při účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo soutěži.
  • A nakonec, pojišťovny také nehradí škodu způsobenou v situaci, ve které všichni doufáme, že se nikdy neocitneme, a to škodu vzniklou provozem vozidla při teroristické nebo válečné události.

Situace, kdy pojišťovna škodu uhradí, ale vymáhá ji po viníkovi:

  • Když způsobíte škodu úmyslně.
  • V případě, kdy způsobíte škodu kvůli porušení základních povinností týkajících se provozu na pozemních komunikacích. To je například řízení bez platného řidičského oprávnění, pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek nebo provozem technicky nezpůsobilého vozidla.
  • Když způsobíte škodu při neoprávněném užití vozidla.
  • – V situaci, kdy se po nehodě odmítnete podrobit testu na přítomnost alkoholu, omamných látek nebo léků, při jejichž užívání je zakázáno řídit motorové vozidlo.

Určitě Vám doporučujeme nebrat povinné ručení pouze jako nutné zlo a vybírat si ty nejlevnější produkty s nejnižším limitem pojistného plnění. Ač se to nezdá, tak škody z povinného ručení se mohou vyšplhat klidně do výše několika desítek milionů korun. Více o této problematice se dozvíte v našem článku o pojistných limitech.

VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ

VAŠEHO AUTA