Pojištění satelitů

Přemýšleli jste někdy o vypuštění vlastního satelitu? Valná většina z Vás pravděpodobně ne. Ale vězte, že i takový satelit lze pojistit, vlastně je to naprosto běžné. Takovýto druh pojištění Vám však poskytne pouze zhruba 20 pojišťovacích společností na světě.

Pojištění pokrývá tato rizika:

  • Znovuvypuštění satelitu, jestliže vypouštěcí procedura selže.
  • Nahrazení satelitu, pokud je zničen, umístěn na špatnou oběžnou dráhu, nebo na oběžné dráze selžou jeho funkce.
  • Odpovědnost za škody třetích stran způsobené satelitem nebo nosičem, na kterém je vynášen do kosmu.

První satelit byl pojištěn již v roce 1965 u společnosti Lloyd’s of London. Satelity bývají velmi komplexní stroje, které jsou používány vládami a velkými společnostmi. Náklady na jejich stavbu dosahují i několika bilionů korun a vývoj trvá kolem 5 – 10 let včetně plánování, výroby, testování a vypuštění.

Typy pojistného krytí

Pojištění pro satelity se dělí do dvou sekcí: pojistné krytí samotného satelitu a krytí pozemních rizik.

První zmíněné kryje škody způsobené na samotné družici vypouštěné na oběžnou dráhu. V této sekci existují čtyři základní typy krytí.

Předstartovní pojištění nabízí krytí pro kompletní ztrátu zařízení nebo škody na něm, nebo na jeho komponentech. Vztahuje se na dobu od opuštění prostor výrobce, přes přepravu na místo startu, testování, čerpání paliva do rakety až po zažehnutí raketových motorů z důvodů samotného startu.

Startovní pojištění pokrývá dobu od zažehnutí motorů rakety do doby oddělení satelitu od nosiče v poslední fázi. (Případně může ještě pokrývat testovací fázi na oběžné dráze). Ztráta satelitu při startu je nejpravděpodobnější možnost. Přibližně 7 % procent všech zařízení bylo ztraceno právě takto.

Pojištění pobytu na orbitu kryje fyzickou ztrátu, poškození nebo selhání satelitu po dobu pobytu na oběžné dráze. Největším hrozícím nebezpečím jsou cizí předměty pohybující se ve vesmírném prostředí, teplotní extrémy a radiace. Protože za běžných okolností není možnost opravy satelitu, zatímco se pohybuje na oběžné dráze, je toto pojištění v podstatě poskytováno jako záruka na výrobek.

Čtvrtým typem je odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě. Toto pojištění bývá zákonným požadavkem vlády státu, kde dojde k vypuštění satelitu, a to bez ohledu na státní příslušnost jeho vlastníka.

Pozemní riziko

Protože většina pozemních vesmírných středisek je řízena velkými vládními nebo nadvládními organizacemi (NASA, ESA), je riziko selhání na straně pojištěného velmi malé. V případě, že nastane situace, která je mimo kontrolu pojištěného, jako například zemětřesení, kryje pojištění náklady na náhradní prostory, opravu počítačových systémů, zálohování softwaru a další náležitosti nezbytné k obnovení startovní procedury.

Regulace

Poskytování informací o technologiích vypouštěcích systémů satelitů je velmi přísně regulováno. Při porušení pravidel hrozí vysoké pokuty nebo dokonce vězení. Proto pouze omezený počet společností může poskytovat tento typ pojištění.

Nepředpokládáme, že byste si chtěli pojišťovat satelit. V tom bychom Vám bohužel neposloužili. Nicméně nabízíme například výhodné pojištění majetku.