Občanské pojištění je poměrně složitá věc a rozsah produktů je velmi široký. Orientovat se v této problematice tak může být pro leckoho oříšek. V tomto článku bychom Vás proto rádi seznámili s deseti věcmi, na které si dát při při sjednávání pojištění občanského majetku obzvlášť pozor.

1. Podpojištění

Je důležité správně zvolit částku, na kterou chcete svůj majetek pojistit. Pokud zvolíte částku nižší, než je skutečná hodnota majetku, může se stát, že pojišťovna sníží vyplacenou částku, a ta Vám tak nepokryje celou škodu.

2. Trvale obydlené nebo rekreační nemovitosti

Pojišťovny rozlišují trvale obydlené nebo rekreační nemovitosti. Rozsah pojištění a jeho výše se pro obě kategorie liší. Dejte si proto pozor, abyste zvolili správnou kategorii.

3. Šperky, zlato, peníze

Pokud doma přechováváte šperky, zlato nebo peníze vyšší hodnoty, tak vězte, že pojišťovny vyžadují jejich uložení v trezoru. Každá pojišťovna má navíc pro jejich uložení mírně odlišná pravidla.

4. Pojištění strojních a elektronických rizik

Věděli jste, že je možné speciálně připojistit strojní a elektronická rizika? Co to je? Jedná se o pojištění, které rozšiřuje pojistnou ochranu pro elektronická a strojní zařízení, například čerpadla, technologie bazénů, garážová vrata nebo automatické brány. Tato zařízení jsou poté pojištěna proti jakémukoliv náhlému poškození nebo zničení.

5. Starožitnosti a obrazy

Pokud vlastníte starožitnosti či obrazy vyšší hodnoty, je potřeba při jejich pojištění individuální přístup. Základní pojištění by Vám na pokrytí jejich hodnoty nestačilo.

6. Nutnost pravidelné aktualizace hodnoty majetku

Je velmi důležité pojišťovně hlásit změny v hodnotě Vašeho majetku. Můžete dům rekonstruovat, dostavovat nebo nakupovat nové věci do domácnosti. Tím, že budete aktualizovat hodnotu Vašeho majetku, se vyhnete nebezpečí podpojištění.

7. Věci v nebytových prostorách

Pokud nemáte nebytové prostory dostatečně zabezpečeny, hrozí, že věci uložené v nich nemusí být pojištěním dostatečně chráněny.

8. Pozor na okruh pojištěných osob při pojištění odpovědnosti

Každá pojišťovna má svůj produkt definovaný trochu jinak, a tak se může stát, že zatímco u jednoho produktu se pojištění bude vztahovat na Vás, Vaši manželku a Vaše děti, tak u jiného už to tak být nemusí.

9. Limity pro pojištění odpovědnosti

V případě, že si sjednáváte pojištění odpovědnosti, je důležité si dát pozor, jaký limit pojistného plnění zvolíte. Někdy Vás, i na první pohled nepatrná škoda, může nakonec stát celé jmění. Může se to stát například, když svým jednáním někomu způsobíte trvalou újmu na zdraví. Částky za léčení a odškodnění mohou dosahovat astronomických hodnot.

10 Nejlevnější nerovná se nejlepší

Toto známé pravidlo platí i u občanského pojištění. Každý by se chtěl nejraději pojistit co nejlevněji, ale je opravdu dobré dát pozor, proti čemu Vás daný produkt kryje. Každá pojišťovna má ve svých produktech jiné výluky a stanoveny jiné podmínky. Chápeme, že není v silách každého, aby si pozorně četl pojistné podmínky od více pojišťoven a porovnával si jejich produkty. Od toho jsme tady my. Naši odborníci Vám vše rádi vysvětlí a pomohou Vám s výběrem toho nejvhodnějšího produktu pojištění občanského majetku pro Vaše potřeby.

Pojištění majetku