Občanské pojištění je poměrně složitá věc a rozsah produktů je velmi široký. Orientovat se v této problematice tak může být pro leckoho oříšek. V tomto článku bychom Vás proto rádi seznámili s deseti věcmi, na které si dát při při sjednávání občanského pojištění obzvlášť pozor.

1. – Podpojištění

Je důležité správně zvolit částku, na kterou chcete svůj majetek pojistit. Pokud zvolíte částku nižší, než je skutečná hodnota majetku, může se stát, že pojišťovna sníží vyplacenou částku, a ta Vám tak nepokryje celou škodu.

2. – Trvale obydlené nebo rekreační nemovitosti

Pojišťovny rozlišují trvale obydlené nebo rekreační nemovitosti. Rozsah pojištění a jeho výše se pro obě kategorie liší. Dejte si proto pozor, abyste zvolili správnou kategorii.

3. – Šperky, zlato, peníze

Pokud doma přechováváte šperky, zlato nebo peníze vyšší hodnoty, tak vězte, že pojišťovny vyžadují jejich uložení v trezoru. Každá pojišťovna má navíc pro jejich uložení mírně odlišná pravidla.

4. – Pojištění strojních a elektronických rizik

Věděli jste, že je možné speciálně připojistit strojní a elektronická rizika? Co to je? Jedná se o pojištění, které rozšiřuje pojistnou ochranu pro elektronická a strojní zařízení, například čerpadla, technologie bazénů, garážová vrata nebo automatické brány. Tato zařízení jsou poté pojištěna proti jakémukoliv náhlému poškození nebo zničení.

5. – Starožitnosti a obrazy

Pokud vlastníte starožitnosti či obrazy vyšší hodnoty, je potřeba při jejich pojištění individuální přístup. Základní pojištění by Vám na pokrytí jejich hodnoty nestačilo.

6. – Nutnost pravidelné aktualizace hodnoty majetku

Je velmi důležité pojišťovně hlásit změny v hodnotě Vašeho majetku. Můžete dům rekonstruovat, dostavovat nebo nakupovat nové věci do domácnosti. Tím, že budete aktualizovat hodnotu Vašeho majetku, se vyhnete nebezpečí podpojištění.

7. – Věci v nebytových prostorách

Pokud nemáte nebytové prostory dostatečně zabezpečeny, hrozí, že věci uložené v nich nemusí být pojištěním dostatečně chráněny.

8. – Pozor na okruh pojištěných osob při pojištění odpovědnosti

Každá pojišťovna má svůj produkt definovaný trochu jinak, a tak se může stát, že zatímco u jednoho produktu se pojištění bude vztahovat na Vás, Vaši manželku a Vaše děti, tak u jiného už to tak být nemusí.

9. – Limity pro pojištění odpovědnosti

V případě, že si sjednáváte pojištění odpovědnosti, je důležité si dát pozor, jaký limit pojistného plnění zvolíte. Někdy Vás, i na první pohled nepatrná škoda, může nakonec stát celé jmění. Může se to stát například, když svým jednáním někomu způsobíte trvalou újmu na zdraví. Částky za léčení a odškodnění mohou dosahovat astronomických hodnot.

10 – Nejlevnější nerovná se nejlepší

Toto známé pravidlo platí i u občanského pojištění. Každý by se chtěl nejraději pojistit co nejlevněji, ale je opravdu dobré dát pozor, proti čemu Vás daný produkt kryje. Každá pojišťovna má ve svých produktech jiné výluky a stanoveny jiné podmínky. Chápeme, že není v silách každého, aby si pozorně četl pojistné podmínky od více pojišťoven a porovnával si jejich produkty. Od toho jsme tady my. Naši odborníci Vám vše rádi vysvětlí a pomohou Vám s výběrem toho nejvhodnějšího produktu pro Vaše potřeby.

NECHTE SI SPOČÍTAT
POJIŠTĚNÍ MAJETKU

CHCI SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ