Plánujete nákup nemovitosti? Ať už se jedná o dům k bydlení nebo rekreační nemovitost, je dobré si před koupí vždy ověřit, zda se náhodou daná nemovitost nenachází v záplavovém území.

záplavové zóny

V takovém případě by se mohlo stát, že Vám Váš vysněný dům při povodni zaplaví voda. Mohli byste také mít problémy při snaze nemovitost pojistit.

Záplavové mapy

Ověření je velmi snadné a zabere jen pár minut. Je k tomu potřeba pouze internet. Mapu povodňových rizik naleznete v informačním systém veřejné správy Povis. Zde si v legendě vyberete možnost „záplavová území“ a uvidíte, zda oblast, kde si chcete koupit nemovitost je, nebo není v záplavovém území. Data jsou aktualizována třikrát až čtyřikrát ročně.

V mapě naleznete více typů zón povodňových oblastí.

  • 1. Povodňová zóna = aktivní zóna záplavových území
  • 2. Povodňová zóna = zóna 5leté vody
  • 3. Povodňová zóna = zóna 20leté vody
  • 4. Povodňová zóna= zóna 100leté vody

V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl.

Povodňové zóny a pojistné krytí

Pojišťovny zohledňují povodňové zóny do ceny pojištění. Nemovitosti, které se nacházejí v 4. zóně jsou zpravidla nepojistitelné. Stejně tak bude s velkou pravděpodobností nepojistitelná nemovitost také ve třetí zóně, případně dojde k velkému navýšení pojistného. Nemovitosti ve druhé zóně už jsou za specifických podmínek pojistitelné.

Povodeň vs. Záplava

Povodeň a záplava jsou pojmy, které pro účely pojištění znamenají každý něco jiného.

Povodní se rozumí zaplavení menších či větších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků, nádrží, nebo jejich břehy protrhla.

Záplava znamená vytvoření souvislé vodní plochy z důvodu nedostatečného odtoku atmosférických srážek. To jsou například dešťové srážky nebo tající sníh. Záplava tak může zasáhnout i nemovitost, která se nenachází v záplavovém území.

Při uzavírání pojištění je důležité pečlivě zvážit rizika, na která chcete pojištění uzavřít. Naši specialisté Vám s tím však rádi pomohou. Pokud byste o pojištění majetku měli zájem, stačí vyplnit online dotazník na pojištění majetku na našem webu.

Sjednejte si pojištění