jak přepsat auto na nového majitele - auto na prodej

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti

Tyto dva produkty lidé často nedokážou odlišit a vzájemně je zaměňují. Jde přitom o naprosto rozdílná pojištění. Rozdíly Vám přiblížíme v následujících odstavcích.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti chrání stavbu jako takovou. Chráněny jsou pevné součásti stavby jako například střecha, okna, stěny, omítky apod. Zároveň můžete pojistit další stavby jako jsou garáže, dílny, stodoly, kůlny, pergoly, ploty, bazény vč. zastřešení a technologie, studny, ČOV, septiky, závlahové systémy vč. technologií, zahradní domky a další drobné stavby a technická zařízení. Pojištění nemovitosti kryje i fotovoltaické elektrárny nebo solární panely umístěné na domech a vedlejších stavbách. Lze pojistit i další stavby mimo pozemek nemovitosti (garáže, stodoly, hřbitovní stavby apod.).

Pojištění domácnosti

Toto pojištění kryje vybavení domácnosti, a to jak trvale obývané, tak rekreační. Nevíte, co do domácnosti zahrnout? Rádi k tomu uvádíme jeden názorný příklad. Představte si, že vezmete dům nebo byt, sundáte střechu a obrátíte ho vzhůru nohama. Všechno to, co vypadne, je právě vybavení domácnosti. Kryté jsou i movité věci umístěné v nebytových prostorech nebo i v garážích mimo pozemek nemovitosti.

Základními riziky, která pojištění domácnosti kryje, jsou požár, výbuch, přímý úder blesku do pojištěné věci, pád letadla nebo jeho části, vichřice, krupobití, povodeň nebo záplava, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, odcizení věcí krádeží nebo loupeží, vodovodní škody. Lze samozřejmě připojistit i další rizika jako jsou atmosférické srážky, přepětí, úhrada za ztrátu vody, poškození skel, poškození zateplené fasády a další.

Dobré pojištění domácnosti ale není pouze o náhradě vzniklých škod. Pojišťovny totiž nabízí také široké portfolio asistenčních služeb. Ty Vám mohou ušetřit práci a starosti při vzniku nouzových situací. Jde například o likvidaci včelích, vosích, sršních hnízd, zabouchnutí dveří, prasklých vodovodních trubek, únik plynu, rozbití domácího spotřebiče nebo IT konzultace. Sjednaná asistence Vám zajistí nejen zprostředkování elektrikáře, plynaře, topenáře, instalatéra, zámečníka nebo sklenáře, ale i příjezd a odjezd technika na/z místa pojištění, práci technika spojenou s odstraňováním poruchy. Některé pojišťovny nabízí i úhradu použitého materiálu do stanoveného limitu asistence.

S nastavením pojištění Vám v Modul Servisu rádi pomůžeme. Naši specialisté Vám pomohou stanovit správně pojistnou částku, která bude odpovídat skutečnosti a tím v případě škody zabráníte krácení pojistného plnění.

Kdo sjednává pojištění domácnosti v případě nájmu?

Pokud jste v bytě v nájmu, může pojištění sjednat jak vlastník, tak nájemník.

Častější situace je, že pojištění sjednává nájemník. Ten to může mít uvedené jako povinnost i v nájemní smlouvě. Takové pojištění kryje jak věci nájemníka, tak i ty, které patří majiteli a nájemník je má pouze v užívání. V takovém případě je důležité, aby takovéto věci byly specifikovány v nájemní smlouvě.

Aby uzavíral pojištění majitel i nájemce je zbytečné, protože při pojistné události by pojišťovny nemohly plnit dvakrát.

Zájem o pojištění majetku