Máte objednaný zájezd do zahraničí a z důvodu pandemie koronaviru nemůžete odcestovat? Přečtěte si důležité informace o cestovním pojištění v době pandemie koronaviru.

jak přepsat auto na nového majitele - auto na prodej

Aktualizováno

Cestovní pojištění je od května platné v plném rozsahu, řídí-li se turisté podle pravidel vyhlášených vládou. Pojišťovny se řídí nařízeními Ministerstva zahraničí a tzv. semaforem, to znamená, že v zemích, které jsou označeny zelenou nebo oranžovou barvou, cestovní pojištění kryje i Covid-19. Pokud se daná země nachází v červené barvě, nebo bude Ministerstvem zahraničí do ní zakázáno vycestovat, pojistné události související s onemocněním Covid-19 pojišťovny nehradí. Riziko nákazy koronavirem je v rámci pojištění léčebných výloh a případně s tím spojené repatriace rovněž kryto při dodržení výše uvedených podmínek.

Z cestovní pojištění Vám nebude uhrazeno testování na COVID-19, které není nutné kvůli zdravotnímu stavu nebo nařízení lékaře.

V případě pojistné události je nutné se vždy spojit s asisteční službou a řídit se jejími pokyny. Budete muset doložit, že cesta byla konána v souladu s vládními opatřeními platnými v době jejího uskutečnění.

Info – březen 2020

V současné situaci, kdy platí zákaz vycestování z České republiky není možné uskutečnit žádnou z plánovaných cest do zahraničí. Na tento případ se pojištění storno poplatků nevztahuje. Cestovní kanceláře mají totiž povinnost nahradit poškozenému zakoupený zájezd v plné výši. Může se jednat o kompenzace formou nového termínu zájezdu nebo jiného oboustranně akceptovatelného řešení. V případě nenalezení takového řešení má pak cestovní kancelář povinnost uhradit plnou výši ceny zájezdu.

V případě individuálně zakoupených letenek je situace poněkud složitější. V případě, že aerolinky let zcela zruší, potom máte právo na vrácení plné ceny letenky, s tím, že se může jednat kompenzaci jiným způsobem než vrácením peněz, například výběrem nového termínu letu či voucherem na zakoupení letenky v hodnotě původní letenky.

Jiné je to v případě, kdy let není zrušen. V takovém případě mohou aerolinky namítat, že není jejich chybou, že čeští občané z důvodu nařízení vlády nemohou vycestovat ze země. Každá aerolinka v takových případech postupuje jinak. Některé vycházejí zákazníkům vstříc a nabízejí možnost přebookování letenky na jiný termín, nebo nabízejí vouchery v hodnotě ceny letenek, které mohou zákazníci využit k nákupu jiné letenky. Některé aerolinky, zejména ty nízkonákladové však nezrušené lety nekompenzují vůbec. Aktuální informace si vždy vyžádejte u konkrétních aerolinií.

Krytí léčebných výloh v souvislosti s koronavirem

Pokud jste ještě před uzavřením hranic vycestovali do země, která nebyla na seznamu zemí ohrožených nákazou koronaviru a následně se nakazili, potom Vám pojištění léčebných výloh pokryje náklady na léčení dle podmínek Vaší pojistné smlouvy. Pokud jste i přes varování vlády vycestovali do zemí, které byly na seznamu rizikových destinací, potom existuje riziko, že Vám bude pojistné plnění kráceno nebo nevyplaceno vůbec. V takových případech záleží na jednotlivé pojišťovně.

Uvíznutí v zahraničí kvůli nařízené karanténě

Pokud Vám byla v zahraničí nařízena karanténa a Vy kvůli tomu musíte prodlužovat pobyt, je nutné se obrátit na asistenční službu Vaší pojišťovny, kde Vám poradí, jak dále postupovat. Některé pojišťovny například zdarma prodlužují dobu pojištění na dobu trvání karantény. U některých pojišťoven také můžete získat peněžní náhradu za každý den strávený v karanténě.

V současné době je nejisté, kdy bude českým občanům znovu dovoleno vycestovat do zahraničí. Je pravděpodobné, že restrikce budou uvolňovány postupně pro jednotlivé země dle rizika nákazy. Pravidla se poté mohou opět změnit, budeme Vás nadále informovat.